Uførerente

Langvarig uførhet kan få store økonomiske konsekvenser
Inntekten går dramatisk ned, mens løpende utgifter er omtrent som før. Kanskje trenger du også ekstra midler slik at du kan omstille deg til en ny livssituasjon.

Uførerente gir rett til månedlig utbetaling når den forsikrede på grunn av sykdom eller skade har vært minst 50 % sammenhengende arbeidsufør i 12 (3) måneder.Ønsker du å snakke med oss om uføreforsikring eller annen forsikring?
 • Skriv ut
 • Sidekart
 • Legg til dine favoritter
 
 • Uførerente kan kjøpes fra 18 til og med 65 år, og opphører ved avtalt alder
 • Minste forsikringssum er kr 12 000 per år. Maks forsikringssum er 80 % av lønn inntil 30G  fratrukket folketrygd og private eller kollektive ordninger
 • Forsikringen kan kjøpes med karenstid på 12 eller 3 måneder
 • Utbetalingen beskattes med 4,8 % 


Rett til utbetaling av årlig forsikringssum

 • Ved minst 50 % sammenhengende arbeidsuførhet i 12 (3) måneder på grunn av sykdom eller skade
 • Dersom forsikrede innen 26 uker og av samme årsak, igjen blir minst 50 % arbeidsufør, starter utbetaling av Uførerente på nytt uten ny karenstid
 • Forsikringen utbetales i forhold til graden av arbeidsuførhet til enhver tid. Avtalt forsikringssum utbetales årlig ved 100 % arbeidsuførhet
 • Utbetaling beregnes månedlig etterskuddsvis fra den første i måneden etter utløpet av karenstiden, så lenge forsikrede er minst 50 % arbeidsufør
 • Utbetales til forsikringstaker i dersom ikke særskilt begunstiget er oppnevnt 


Prisen avhenger av alder, kjønn og forsikringssum.​

​​

Nyttige lenker

Beregn forsikring
Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg ved første anledning.

Kontakt oss om forsikring
Kontakt
Fyll ut skjema nedenfor, og vi kontakter deg ved første anledning.

Kontaktskjema
Kontakt
Privat: 85 40 50 00 (5-sifret nr. 08540)
Bedrift: 85 40 99 05 (5-sifret nr.  06030)

Chat med oss

Kundeservice Teknisk support

Kontakt oss

Ring oss Skriv til oss Book møte Bli kunde Gi tilbake-melding

Finn oss

Finn ditt kontor og minibanker 

Finn svaret raskt

Kort Nettbank og mobil Konto Prisliste Kundeservice