Hvordan spare for ungdom

Mange foreldre ønsker å trygge ungdommens økonomi gjennom å spare jevnlig. Kanskje ønsker du å sette av penger for å kunne realisere drømmer i løpet av ungdommens oppvekst, eller å bidra til kjøp av den første boligen.

Sparing på konto
Banksparing er en trygg spareform, og passer dersom ungdommen skal bruke pengene til et bestemt formål i nærmeste fremtid. Det kan være kjøp av Ipad, Mac eller noe annet i nær fremtid. Sett av et fast manedlig beløp på sparekontoen. Da vokser sparebeløpet over tid. Sparepengene er lett tilgjengelig og foreldre har full overskt i nettbanken/mobilbanken.

Med Sparekonto Barn og Unge får ungdommen en høy innskuddsrente i fra første krone. Det kan foretas inntil seks gebyrfrie uttak per år.

Sparing i fond
Sparing i fond gir ungdommen muligheten til høyere avkastning enn ved å spare i bank. Denne spareformen er godt egnet for sparing til ungdom, da tidshorisonten for sparingen gjerne er lang. Normalt vil det være slik at jo større andel aksjefond, jo større risiko for tap i det korte bildet - men samtidig også høyere forventet avkastning i et lengre perspektiv.

Det er flere som velger en månedlig spareavtale i fond ved for eksempel å sette av barnetrygden. Det er heller ingentig i veien for å velge en kombinasjon med noe sparing i bank og noe sparing i fond. 

Les mer om ulike typer fond du kan spare i.
  • Skriv ut
  • Sidekart
  • Legg til dine favoritter
Kontakt
Privat: 85 40 50 00 (5-sifret nr. 08540)
Bedrift: 85 40 99 05 (5-sifret nr.  06030)

Chat med oss

Kundeservice Teknisk support

Kontakt oss

Ring oss Skriv til oss Book møte Bli kunde Gi tilbake-melding

Finn oss

Finn ditt kontor og minibanker 

Finn svaret raskt

Kort Nettbank og mobil Konto Prisliste Kundeservice