Cashkonto

Kort og konto for deg under 18 år

 • Brukskonto for barn og unge mellom 8 og 18 år
 • Bankkort Barn for barn under 13 år
 • Bankkort Ungdom for unge mellom 13 og 18 år
 • Nettbank Ung fra fylte 15 år

Bestill Cashkonto

Fakta

 • Hva er Cashkonto og hva inngår?

  Hva er Cashkonto og hva inngår?

  Med Cashkonto får du

  • Brukskonto for daglig bruk
  • Bankkort uten årsgebyr (Bankkort Barn eller Bankkort Ungdom)
  • Mulighet til å bestille Nettbank Ung fra fylte 15 år

  Bankkortet er gebyrfritt å bruke i Norge og i utlandet og det er gratis å ta ut penger i alle minibanker i Norge og i utlandet. 

  Saldo og siste transaksjonerkan sjekkes med SMS-Bank ved å sende sms til 08540 og kodenavn "S". Det eneste vi trenger er at barnets mobilnummer er registrert hos oss.

 • Hvem kan bestille Cashkonto?

  Hvem kan bestille Cashkonto?

  Foreldre/verger til barn mellom 8 og 18 år kan bestille Cashkonto på vegne av barnet. Ungdom mellom 15 og 18 år kan også bestille kontoen på egen hånd. I alle tilfeller ber vi om foreldre/vergers signatur på kontoavtalen. Ved bestilling skal foreldre/verger ta stilling til hvordan kontoen skal kunne benyttes av barnet. 

 • Hvilke krav er det til dokumentasjon for å kunne åpne en Cashkonto?

  Hvilke krav er det til dokumentasjon for å kunne åpne en Cashkonto?

  Foreldre/verger må være kunder i Danske Bank, og ha legitimert seg med BankID eller gyldig attestert pass. Videre trenger vi en gyldig attestert kopi av barnets fødselsattest. Skal ungdommen ha bilde på kortet, eller nettbank ung, må vi også ha gyldig attestert kopi av barnets pass. 

  Når det kun er en av barnets verger som skal opprette og disponere en konto, er vi etter loven pliktig til å sende et informasjonsbrev til den andre vergen. Derfor ber vi om den andre vergens navn og adresse ved bestilling av cashkonto. 

  I tilfeller hvor det er kun en verge (aleneforsørger) må en dokumentasjon på aleneforsørger sendes inn.

 • Hvordan bestille Bankkort Barn og Bankkort Ungdom?

  Hvordan bestille Bankkort Barn og Bankkort Ungdom?

  Bankkort Barn eller Bankkort Ungdom kan bestilles samtidig med bestilling av Cashkonto her på hjemmesiden.

  Bankkort Barn er for barn under 13 år, Bankkort Ungdom er for unge mellom 13 og 18 år,

  Når avtalen kommer til signering, inneholder den et samtykke fra foreldre/verger om at det skal bestilles et kort til barnet/ungdommen. Les mer om Bankkort Barn eller Bankkort Ungdom

 • Hvem kan få nettbank Ung, og hvordan bestiller jeg det? 

  Hvem kan få nettbank Ung, og hvordan bestiller jeg det? 

  Nettbank Ung kan bestilles her på hjemmesiden fra fylte 15 år. Dette gir også barnet tilgang til mobil- og brettbank.

  Alt som behøves er å være legitimert med pass (eventuelt har BankID). 

  Avtalen kommer til signering i foreldres/vergers nettbank. Avtalen må signeres før nettbanken kan etableres. 

  I nettbanken får man oversikt over Cashkontoen. Hvis man har Nettspar Ung vil også denne være tilgjengelig for ungdommen. Det er ikke mulig for barnet å se eller å å få tilgang til Sparekonto Barn og Unge i sin nettbank. Sparekonto Barn og Unge er kun tilgjengelig i foreldres/vergers nettbank.  

  Bestill Nettbank Ung 

 • Foreldre/verger har full oversikt i sin nettbank

  Foreldre/verger har full oversikt i sin nettbank

  Foreldre/verger har full oversikt over Cashkontoen i nett- og mobilbank. Det er enkelt å se hva som brukes av penger, samtidig som det er kjapt å overføre penger. Pengene er tilgjengelige med det samme.
 • Hva skjer med Cashkonto og Bankkort Ungdom ved fylte 18 år?

  Hva skjer med Cashkonto og Bankkort Ungdom ved fylte 18 år?

  Cashkontoen endres automatisk til UNG brukskonto. Ved første innlogging i nettbank etter fylte 18 år, må en ny nettbankavtale leses og aksepteres ved å signere med Bank-ID. Nettbanken vil så endres til ordinær nettbank. For å få nye kort som hører til kundeprogrammet UNG, må en søknad utfylles i nettbank eller her på hjemmesiden. 

Kort og konto for barn og unge

Tips og råd for barn og unge

 • Gjør barnet kjent med hva et bankkort er
  Allerede fra barnet er 8 år kan foreldre bestille Bankkort Barn på Cashkontoen til barnet. Når barnet fyller 13, får han/hun automatisk Betalingskort Ungdom tilsendt. 

   


 • Økonomisk forståelse - lær barnet om bruken av penger

  Når barn trenes i økonomiske ferdigheter allerede fra de er små, dannes grunnlaget for at de blir økonomisk ansvarlige og selvstendige voksne som kan bidra til sunn økonomisk vekst i samfunnet. 

  Vi anbefaler Pengeby for barn i alderen 5 til 9 år og Cashkontroll for unge mellom 10 og 15 år. Pengeby er et morsomt nettsted som skal bidra til å lære små barn grunnleggende ting om penger. I løpet av spillet utfører barna ulike morsomme oppgaver for å tjene penger og ta egne beslutning om hvordan de vil bruke eller spare pengene sine. Barna kan spille Pengeby alene, men vi oppfordrer foreldre til å vise barna spillet og snakke med dem om det. Les mer om Pengeby her.

  Cashkontroll er et online undervisningsunivers som inneholder åtte oppdrag som utfordrer de unge til å løse økonomiske og matematiske oppgaver. De skal for eksempel lære å lage budsjett, prioritere kjøp og løse regneoppgaver. Les mer om Cashkontroll her.

 • SMS-Bank

  Med SMS-Bank får barnet beskjed via en SMS når det blir satt inn penger på kontoen og når saldo på konto blir mindre enn for eksempel 200 kroner. Beløpsgrenser velger barnet selv. 

  Ved å sende sms til 08540 og kodenavn "S" så vil barnet også kunne motta siste fem transaksjoner og få opplyst saldo. Det eneste vi trenger er at barnets mobilnummer er registrert hos oss. 

 • Ukepenger
  Ønsker du som forelder å sikre at barnet ikke bruker mer penger enn avtalt? Da kan det være lurt å innføre ukepenger med faste overføringer til barnet hver uke. Dette fikser du kjapt i nett- eller mobilbanken.  Med ukentlig overføring av ukepenger vil barnet erfare at når kontoen er tom, så er den tom. Da er det bare å vente til neste uke og neste overføring fra mamma eller pappa. 

  Det kan også være en god ide å  sette opp et enkelt budsjett sammen med barnet. Det vil gi barnet et god oversikt over hva det bruker penger på, og hvor mye ting koster.  
 • Sparing for barn og unge

  Å starte sparingen tidlig i barnets liv vil være et godt valg. En sparekonto kan brukes til så mangt. Til å spare opp til en sykkel, tv, mobil, pc eller moped.  For barn og unge opp til 18 år  har vi Sparekonto for barn og unge. Denne kontoen er det foreldre/verger som disponerer. Skal barnet ha en sparekonto som det skal disponere selv, anbefaler vi Nettspar Ung. 


Velkommen til Danske Bank