SIVA

Det kan være vanskelig å få en totaloversikt over økonomien i et selskap. Med Danske Banks nye plattform skal den tradisjonelle nettbanken erstattes med et finansdistrikt som inneholder ulike aktører og gir økonomiansvarlige en enklere hverdag.

Som fagansvarlig innen økonomi og finans i Siva, møter Ove Rød Henriksen på utfordringen å ha beslutningmateriell lett og raskt tilgjengelig.

- Man må kunne få en rask oversikt over økonomien i konsernet uten å sammenstille data fra mange systemer og uten å bearbeide tallene for mye, sier Henriksen.

Nettopp denne utfordringen er ikke Henriksen og Siva alene om. Jan Eriksen, bedriftsrådgiver i Danske Bank, opplever gjennom møter med bedriftsledere og økonomisjefer i ulike bransjer at administrative oppgaver kan være tidkrevende. 

- Felles for alle er at de opererer i dag i mange forskjellige systemer og derfor kan det være vanskelig å få en totaloversikt over økonomien. I samarbeid med kundene har vi nå sett på hva vi kan gjøre for å forenkle hverdagene deres, sier Eriksen.

Lett tilgjengelig

Med Danske Banks nye finansielle plattform, District, vil man kunne håndtere ting som transaksjoner, saldo, samt se kontantstrøm og valuta – alt i ett system. Henriksen i Siva får dermed et raskt overblikk over status i selskapet og kan konfigurere sidene som han ønsker, slik at informasjonen ligger lett tilgjengelig til neste gang han skal bruke District.

- Det gjør at jeg kan sortere vekk informasjon jeg ikke har bruk for, og heller fokusere på informasjonen jeg trenger og er viktig for oss. Dette lagres og er tilgjengelig til neste gang, noe som gjør at jeg bruker mindre tid på å finne tak i det jeg faktisk skal ha, sier Henriksen.

Tilpasset bedriften 

Siva, som har vært med som en av testbrukerne av den nye tjenesten District, er organiserte i ulike selskap, konsern og underkonsern. Henriksen har gjennom testperioden sortert selskapets organisasjon på ulike faner i District som inneholder ulik informasjon.

- Førsteinntrykket av District var at det var veldig annerledes i forhold til det systemet vi brukte i dag. Det tok selvsagt litt tid å venne seg til det nye, men nå som jeg har brukt litt tid på å konfigurere plattformen så ser jeg at det er et meget nyttig verktøy og savner ikke det gamle løsningen, sier Henriksen.

Han tror det å få «alt på ett brett» vil komme til å prege den digitale utviklingen i fremtiden, samtidig som alt av informasjon er mest mulig «live» og tilgjengelig på alle plattformer. 

- Samtidig så vil nok funksjonalitet og brukervennlighet fortsatt være viktig, slik at brukerne blir mest mulig selvbetjente siden vi er relativt få ansatte, avslutter Henriksen.

 

Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

< !--Level 3 accept-->