Et oppkjøp starter med din egen bedrift

Hvis du skal kjøpe en bedrift, er det viktig at du forbereder deg grundig. Her er en veiledning. 

 • 1. Oppkjøp er alltid en “big deal”

  Å kjøpe en annen bedrift er en av de begivenhetene i forretningslivet som er forbundet med både spenning og mystikk. Et oppkjøp krever en viss grad av hemmelighetskremmeri, slik at konkurrentene ikke får kjennskap til planene og medarbeiderne ikke distraheres unødig av spekulasjoner og rykter.

  Når man legger til at et oppkjøp gir et mer synlig sluttresultat enn andre tiltak, som for eksempel et strukturert tiltak for å forbedre arbeidskapitalen, er det forståelig at næringslivsavisene gjerne dedikerer spalteplass til oppkjøpsrykter og oppkjøp.

  Det å kjøpe en annen bedrift er ofte en komplisert prosess som krever både stor arbeidsinnsats og ekstern rådgivning. Samtidig viser historikken at det kan være svært omfattende å dokumentere at et oppkjøp skaper den nødvendige verdien for oppkjøperen.

  Det er derfor god grunn til å forberede seg skikkelig, før man begir seg ut i markedet. Denne teksten veileder deg gjennom de første skrittene, forberedelsesfasen, og du kan lese mer om selve kjøpsfasen og oppfølgingsfasen på andre sider.

  Hvis du vil høre hva vi kan gjøre for å hjelpe deg med å forberede eller gjennomføre et oppkjøp, er du velkommen til å kontakte oss, helt fortrolig, på 06030 eller 06030@danskebank.no.
 • 2. Du identifiserer et behov for å kjøpe en annen bedrift.

  Et oppkjøp starter ofte med at omstendighetene rundt din egen bedrift skaper et behov for forandring. Det kan hende bedriften ønsker å kontrollere en større del av verdikjeden, bli mer konkurransedyktig, eller har et behov for vekst i andre geografiske områder.

  Endelig er det en mulighet for at du blir tilbudt å kjøpe en annen bedrift av en samarbeidspartner, en konkurrent, eller av et konsulenthus som formidler kjøp og salg av bedrifter. 

  I alle tilfellene er det avgjørende at du har en gjennomarbeidet og oppdatert forretningsplan å forholde deg til. 

  Tre tips til oppkjøp

  Kjemi kan være viktig
  Selv om et oppkjøp i teorien er en ganske rasjonell begivenhet, skal man ikke undervurdere følelsene som kan ligge i det. Spesielt hvis selgeren selv har stiftet bedriften, eller den har vært i familiens eie i generasjoner, er menneskelige relasjoner og kjemi veldig viktig. Som kjøper må du ikke undervurdere dette hvis du ønsker de beste forutsetningene for å gjøre et oppkjøp til en best mulig pris.

  Gjør grundige forberedelser
  Vi har også nevnt det i veiledningen vår til forberedelsesfasen, men det skader ikke å gjenta det: Et oppkjøp handler ikke bare om å se en mulighet og skrive en sjekk. Hvis du ønsker de beste forutsetningene for å lykkes med et oppkjøp, krever det grundige og strukturerte forberedelser med hjelp fra gode rådgivere. Penger spart i startfasen kan bli dyrt på lengre sikt.

  Vær alltid forberedt på å stoppe prosessen
  Dette er nevnt i veiledningen vår til selve oppkjøpsfasen, men det er relevant i hele oppkjøpsprosessen: Vær alltid forberedt på å stoppe prosessen. Uansett om det er i starten av forberedelsene eller underveis i forhandlingene, må du være forberedt på å avbryte prosjektet hvis omstendighetene tilsier det. Man kan ofte ha en tendens til å bli mindre kritisk når man står overfor muligheten til å gjøre et oppkjøp – og denne tendensen forsterkes jo lenger man kommer i prosessen. Det kan føre til feil og kostbare beslutninger.

 • 3. Ta en grundig titt på din egen bedrift

  Som nevnt i innledningen er det mye empiri som peker på at oppkjøp i mange tilfeller ikke skaper verdi for oppkjøperen. Det kan i stor grad skyldes at det ikke er et nødvendig strategisk samsvar mellom oppkjøper og oppkjøpsobjekt.

  Hvis du ikke har en forretningsplan, bør du derfor lage en, og hvis du allerede har en forretningsplan, bør du oppdatere den. Det er et nødvendig fundament for å kunne fatte de riktige beslutningene underveis i prosessen. På den måten kan du identifisere de strategiske mulighetene og se hvilken betydning de kan ha for risikoprofilen til virksomheten din. På dette stadiet velger noen bedrifter å benytte seg av input og råd fra bankens finansrådgivere eller eksterne konsulenter.

  Samtidig gir det også muligheten til å avklare om du har det som kreves av bemanning og kompetanse for å gjennomføre et så omfattende prosjekt som en oppkjøpsprosess er. Det er viktig at du ikke undervurderer spesielt hva det krever av ledelsen.
 • 4. Kartlegg oppkjøpskapasiteten din

  Når du har oversikt over de forretningsmessige aspektene ved bedriften din, må du gjennomgå de finansielle. Hvor mye kan du betale?

  Her er det blant annet viktig å få avklart hvordan ulike scenarier vil påvirke bedriftens kapitalstruktur.

  For å lage analysen og få avklart mulighetene og konsekvensene for bedriften din, er det en god idé å kontakte banken for en strategisk dialog rundt finansieringen. 

 • 5. Undersøk markedet

  Med finansieringen og det forretningsmessige på plass er tiden kommet for å finne ut hvilke muligheter som finnes for oppkjøp. Her vil du ha bruk for profesjonell rådgivning fra eksperter. Det kan for eksempel være fra et revisjonsbyrå med en egen avdeling for oppkjøp, et advokatfirma, eller et konsulentfirma som spesialiserer seg på kjøp og salg av bedrifter.

  Her begynner oppkjøpsprosessen for alvor å koste penger, og det kan være fristende å spare inn pengene til profesjonell rådgivning og heller bruke sitt eget nettverk. Å spare penger i forberedelsesfasen kan vise seg å bli en kostbar beslutning. Generelt vil vi anbefale profesjonell rådgivning, fordi det som oftest lønner seg i lengden, og fordi det reduserer risikoen for å ende opp med en dårlig avtale.

  Med hjelp fra en god rådgiver kan du nå undersøke markedet og få forslag til potensielle oppkjøpsmuligheter. Heretter går du videre til neste fase, som er mer konkret.

Danske Bank tilbyr denne veiledningen for generell rådgiving vedrørende ulike prosesser bedrifter ofte går gjennom på forskjellige tidspunkt. Denne veiledningen skal ikke anses som juridisk eller forretningsmessig rådgiving. Danske Bank påtar seg ikke ansvar for eventuelle beslutninger eller tap foretatt på grunnlag av innholdet i veiledningen. Ønsker du mer spesifikk informasjon rundt prosessen du leser om, anbefaler vi deg å søke profesjonell bistand.

Andre har også lest


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.