Del

4 steg til bedre likviditet

Denne sjekklisten kan hjelpe deg med å evaluere hvilke umiddelbare hensyn bedriften kan ta for å forbedre likviditet og arbeidskapital. Hvilke tiltak bør du vurdere i salgs- og innkjøpsprosessen? Og hvordan kan du evaluere hva som påvirker lønnsomheten i selskapet?  

 • Steg 1: Skaff deg oversikt og ha tett oppfølging
 • Steg 2: Evaluering av salgsprosessen og vurdering av konkrete tiltak 

  Ordrehåndtering:

  - Hva er risikoen for at kunder avbestiller?
  - Hvordan kan du beregne kortsiktig og fremtidig etterspørsel?
  - Hvordan kan du skaffe deg kunnskap om endring i etterspørsel?

  Kredittstyring:

  - Hva er utestående eksponering på kundene dine i dag, og hvordan distribueres den?
  - Hva er risikoen for at kundene misligholder betalingene sine?

  Ordreutførelse:

  - Hvordan påvirkes produksjonskapasiteten ved endring i etterspørsel? 
  - Hvilke alternative scenarier finnes for å holde hjulene i gang? 

  Frakt & logistikk:

  - Hvordan kan du optimalisere logistikk og transport for å levere varer og/eller tjenester til kundene dine?

  Fakturering:

  - Hvordan kan du forbedre interne prosesser for å redusere tiden fra levering av varer til faktura sendes?
  - Hvis du havner i en posisjon der du er nødt til å redusere kredittid til kunder, hvordan kan du sikre deg kundegrunnlaget og hvordan bør dette legges frem for kundene?

  Salgskanaler:

  - Vurder alternative salgs- og distribusjonskanaler hvis omsetningen reduseres som følge av kunders vilje eller evne til å handle varer eller tjenester som normalt. Etter utbruddet har det vært en sterk vekst i etablering av nettbutikker med mobile betalingsløsninger.  

  Innkreving:

  - Hvordan kan du forbedre rutiner for innkreving av for sene betalinger? 
  - Har dere gode rutiner for innkreving av god kontroll over utestående fordringer? 
  - Finnes det tilgjengelig verktøy som kan bistå dere med dette arbeidet for å frigjøre tid og dermed forbedre likviditeten?

 • Steg 3: Evaluering av innkjøpsprosessen og vurder konkrete tiltak

  Varelager og planlegging:

  - Hva er tilgjengeligheten av varer hos leverandørene dine? 
  - Hva er en optimal sammensetning av varelageret? 
  - Hvordan kan du forbedre prognosene? 
  - Finnes noen kritiske komponenter som må overvåkes ekstra nøye? 

  Leverandør-risiko:

  - Hvordan påvirkes leverandørene dine av f.eks. endringer hos underleverandører? 
  - Er det fare for at noen av leverandørene dine kan få problemer med å levere? 
  - Finnes alternative forsyningskilder?

  Betaling av fakturaer:

  - Hvordan kan du sikre at interne betalingsrutiner opprettholdes? 
  - Hvordan kan du sikre at du betaler i henhold til avtalte betalingsbetingelser, ikke betaler før forfall etc.?
  - Hvis du kommer i en posisjon der du er nødt til å be om å forlenge betalingsbetingelser, hvilke leverandører bør du inngå dialog med? 

 • Steg 4: Evaluer hva som påvirker lønnsomheten og vurder tiltak for forbedringer

  - Hvordan klarer du å endre strategi fra krisehåndtering til risikoanalyse i normale tider? 
  - Hvordan kan du øke forståelsen av arbeidskapitalen din og få mest mulig ut av balansen? 
  - Hva kan du gjøre for å sikre en finansiell stabil verdikjede for fremtiden? 

  Sett deg inn i hvilke finansielle løsninger som kan automatisere og effektivisere kritiske prosesser og forbedre likviditeten din. Konkrete løsninger kan være Factoring, Supply Chain Finance, Likviditetsprognoser og verktøy for å få bedre kontroll over dine kunders betalingsvilje og betalingsevne.