Vi fremskynder betalinger ut til leverandører med minst to uker for å bidra med ekstra likviditet raskere enn ellers ville ha vært tilfelle. Dette er for å hjelpe virksomhetene som i øyeblikket sliter på grunn av smittevernstiltakene omkring koronaviruset.- Vi vet at mange virksomheter har bruk for all likviditet de kan få i disse tider. Derfor ønsker vi i denne ekstraordinære situasjonen å hjelpe våre leverandører ved å betale så raskt som vi overhodet kan.

 

Trond Mellingsæter
Landssjef Danske Bank Norge

- Danske Bank har allerede også hjulpet flere av våre kunder med avdragsfrihet og tilførsel av midlertidig likviditet for å møte de utfordringene man står ovenfor. Det skal vi fortsette med, samt være en sparringspartner på andre tiltak slik at både kundene og leverandørene våre kommer best mulig ut av denne utfordrende situasjonen, sier Trond Mellingsæter.

Betalingsfremskyndingen gjelder fra 1. april, og betyr at flere tusen leverandører på tvers av landene Danske Bank opererer i, vil motta betalinger for til sammen et tresifret millionbeløp i kroner. Danske Banks standard betalingsbetingelser er 30 dager.