Vi står i en vanskelig og uoversiktlig situasjon i Norge, og vi skal bidra med vårt. Mange bedrifter står i en krise man sjeldent har vært vitne til, og det er vanskelig å forutsi hvordan situasjonen blir framover. Nå setter vi ned utlånsrenta på lån og kreditter til bedrifter inntil 0,85 prosentpoeng for å støtte opp om våre kunder i en vanskelig tid.

Utlånsrentene vil justeres med effekt fra 1. mai. For nye lån og kreditter gjelder endringen fra den 9. april.

Råd til din bedrift

Tiden vi er inne i vet vi er svært krevende for mange bedrifter. Derfor skal du vite at vi er der for å støtte deg og være en god sparringspartner også i tiden fremover.

Finn svar på det du lurer på om din bedrift her

Danske Bank har allerede også hjulpet flere av våre kunder med avdragsfrihet og tilførsel av midlertidig likviditet for å møte de utfordringene man står ovenfor. Det skal vi fortsette med, samt være en sparringspartner på andre tiltak slik at kundene våre kommer best mulig ut av denne utfordrende situasjonen.

Vi gjør også endringer i innskuddsbetingelsene til våre bedriftskunder. Dette også med effekt fra 1. mai.