Del

Legitimering

Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere deg overfor banken fordi du enten innehar en rolle/relasjon til en bedrift, eller er ny bruker i Business Online

Alle som innehar en rolle/relasjon til en bedrift som er kunde hos oss må være legitimert. Dette både for å gi våre bedriftskunder trygghet for at riktig person får riktige tilganger, men også fordi legitimering er et krav i gjeldende hvitvaskingsregler.


For deg som har BankID

Vi anbefaler at du bruker BankID for å legitimere deg. Dette går svært raskt, og dersom du skal ha tilgang til Business Online vil den som er BO-administrator i din bedrift kunne tildele deg fullmakt etter bare noen sekunder. Husk å si fra til vedkommende i din bedrift når du har gjennomført legitimeringen da vi ikke har mulighet til å varsle om dette.

Det har ingenting å si hvilken bank som har utstedt din BankID, og det koster selvsagt ingenting å benytte denne tjenesten.
Legitimer deg nå 

Har du ikke BankID?

Om du ikke har BankID må vi motta et ferdig utfylt signaturskjema før dine fullmakter kan opprettes.

Du kan levere dette skjemaet personlig i banken, husk å ta med gyldig legitimasjon.

Alternativt kan skjema samt kopi av gyldig legitimasjon sendes til:

Danske Bank
Bedriftsservice
Postboks 4700
7466 Trondheim

Det vil ta 1 til 3 dager fra vi har mottatt signaturskjemaet til din administrator kan gi deg fullmakt i Business Online.

Klikk her for signaturskjema.

Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.