Endring av bedriftens adresse

Når din bedrift endrer adresse, er det ikke bestandig at vi får automatisk beskjed om dette. Derfor bør du informere oss om adresseendringen når den er registrert i Brønnøysundregistrene. 

Dersom det skal registreres en avvikende adresse (annen adresse enn den som fremgår i Brønnøysundregistrene), må signaturberettiget gi oss beskjed om dette ved å sende oss en melding i nettbanken. Dersom vedkommende ikke har mulighet til dette, må endringen meddeles per brevpost. Brevet skal være underskrevet av bedriftens signaturberettigede. 

Vår adresse er 
Danske Bank
Kundeservice Bedrift
Søndregate 13-15
7466 Trondheim

Relaterte tema