Hvorfor stiller vi spørsmål?

Finansnæringen er pålagt å forhindre hvitvasking av penger samt terrorfinansiering. God kunnskap om deg som kunde og din bruk av finansielle tjenester er derfor nødvendig. Det innebærer at du som kunde vil kunne få spørsmål som kan oppleves som uvanlige. For mer informasjon om dette kan du besøke lovdata.no om tredjeparters opplysningsplikt.


Oppdater bedriftsinformasjon

Prosessen du må gjennom

1. Du har bestilt, eller må bestille produkt hos Danske Bank. Bestiller du produkter via nett vil du også måtte svare på noen lovpålagte spørsmål når du bestiller.

Har du kommet inn i banken på andre måter, som for eksempel via rådgiver, må du svare på lovpålagte spørsmål i ettertid. Du kan svare på de lovpålagte spørsmålene på nett. (Link til typeform?)

3. Eventuelle oppklaringer i forbindelse med de lovpålagte spørsmålene

Vi tar kontakt ved behov for avklaringer eller ytterligere spørsmål om det skulle være behov.

4. Vi sender ut kort

 

5. Du begynner å bruke banken

 

6. Vi melder ifra og kjører en ny sjekk en gang i fremtiden