P27: Enklere betalinger for virksomheter i Norden

P27 er en ny, nordisk betalingsplattform hvor din bedrift vil oppleve enklere, raskere og sikrere betalinger. Norske selskap er p.t. kun berørt av dette dersom du har et datterselskap eller filial i Sverige, Danmark eller Finland. Sverige er det første landet som endrer sin betalings-infrastruktur og går over til P27.

Hva er P27?

Med ni forskjellige clearingsystemer, foreldede betalingsplattformer og flere overlappende produkter på tvers av landegrensene, kan du lett oppleve barrierer og kompleksitet når du driver forretningsvirksomhet i Norden. Du må i dag benytte forskjellige betalingsløsninger, avhengig av markedsspesifikke krav i de ulike landene. 

Med P27 – den nye, nordiske betalingsplattformen – vil du oppleve enklere, raskere og sikrere betalinger. P27 vil redusere dagens kompleksitet betydelig ved å innføre ett standardformat for både innenlandske og utenlandske betalinger i SEK, DKK og EUR, slik at du kan spare tid og ressurser. 

Hva betyr P27 for norske virksomheter?

Betalinger i norske kroner (NOK), inkludert alle innenlands betalinger i Norge, er på nåværende tidspunkt ikke omfattet av P27. Det er heller ikke betalinger i SEK, DKK og EUR fra en konto i Norge til en konto i et av de andre nordiske landene. Det betyr at dersom du kun driver forretningsvirksomhet i Norge vil du foreløpig ikke merke noe til endringene P27 medfører, og du behøver ikke foreta deg noe.

Hvis din virksomhet har datterselskaper, filial og/eller bankkonto i Sverige, Danmark eller Finland, vil P27 etter hvert ha direkte påvirkning på dine betalingsprosesser og bankfiler i disse landene. Foreløpig støtter infrastrukturen i P27 valutaene SEK, DKK og EUR. P27 er imidlertid utviklet for å inkludere flere valutaer over tid.

Hva hvis jeg har datterselskaper, filial eller bankkonto i Sverige?

Sverige er første land ut i P27-migreringen. Har du datterselskaper, filial og/eller bankkonto i Sverige er det derfor viktig at du leser denne informasjonen nå: - Hva skal jeg gjøre hvis jeg har svenske datterselskaper eller filialer eller hvis jeg sender / mottar innenlandske SEK-betalinger?

Vi støtter deg i overgangen til P27

Uansett virksomhetens situasjon og hvordan du foretar betalinger i dag, vil vi gjerne støtte deg i overgangen til P27. Snakk med din kontaktperson i banken om hvordan virksomheten din kan forberede seg for å sikre en problemfri overgang til rett tid.

P27 medfører ikke større kortsiktige endringer i Norge, men for dine øvrige Nordiske virksomheter vil en god forberedelse være å kontakte din ERP-systemleverandør. For å dra full nytte av forenklede betalingsprosesser og mulighetene for ytterligere informasjon om betalingen, oppfordrer Danske Bank deg til å endre betalingsformat til ISO 20022 XML hvis du har virksomhet i Sverige, Danmark eller Finland*. 

Hva kan jeg gjøre i dag for å sikre at den nordiske virksomheten min er klar for P27?

De fleste ERP-systemer er allerede gjort klar for det nye formatet. Kontakt ERP-leverandøren for å sikre at de kan håndtere det nye formatet ISO 20022 XML for betaling, lønn, rapportering og fakturaovervåking. Vi oppfordrer deg også til å snakke nærmere med din kontaktperson i banken om hvordan virksomheten din kan forberede seg for å sikre en problemfri overgang til rett tid.

* Uavhengig av P27 kan det være en god ide å endre betalingsformat til ISO 20022 XML også i Norge. Snakk med din kontaktperson i banken om hvilke fordeler dette kan gi dere.

Ofte stilte spørsmål om P27

 • Hva er P27?
  P27 er en ny betalingsinfrastruktur som har som mål å gjennomføre betalinger i og mellom de nordiske landene i realtid, med standardiserte regler og betalingsstandarder. 
 • Hvorfor har bankene slått seg sammen om å gjøre disse endringene?
  Den nåværende infrastrukturen i Norden er utdatert. Å gå sammen om å etablere en nordisk betalingsinfrastruktur gir store fordeler, både for bankkundene og for samfunnet som helhet, og markedet forventer at det foretas standardisering, forenkling og forbedring av betalinger over landegrensene i de nordiske valutaene. Mange av Danske Banks kunder er nordiske eller globale virksomheter og vil dra nytte av det standardiserte betalingsformatet og samordnede prosesser. 
 • Hva er hensikten med P27 - hvordan vil dette gjøre betalinger enklere for nordiske virksomheter? 
  Den nye betalingsinfrastrukturen vil gjøre det enklere, raskere og sikrere å sende og motta betalinger i Norden gjennom ett samlet betalingsformat og én clearingplattform. Norske selskap er p.t. kun berørt av dette dersom du har et datterselskap, filial og/eller bankkonto i Sverige. 

  Fordelene med P27 vil blant annet være:

  Redusert kompleksitet med nytt format 
  Det blir lettere å håndtere betalinger sømløst i de nordiske landene med nordiske valutaer, fordi du bare trenger å bruke ett standardisert format (ISO 20022 XML). 
  Betaling og avstemming blir enklere og mindre komplekst
  De fleste eksisterende betalingsprodukter blir erstattet av to nye, nordiske betalingsprodukter som vil bli tilbudt med en rekke valgfrie funksjoner, slik at du kan få de løsningene som passer dine konkrete behov.

  Mulighet for umiddelbar betaling over landegrensene
  Med forbedrede betalingsfrister og raskere betalingsprosesser blir det bedre muligheter for sanntidsbetalinger. Økt hastighet og fleksibilitet til å håndtere betalinger når det passer deg.

  Forbedrede referansemuligheter
  Du får bedre muligheter til å ta med mer informasjon når du sender en betaling, noe som vil gjøre betalingene dine mer transparente og enklere å avstemme.

  Lavere økonomiske og operasjonelle risikoer
  Det standardiserte formatet og de standardiserte prosessene vil bidra til lavere økonomisk og driftsmessig risiko, til nytte for både deg og betalingsmotpartene. Formatet og betalingsprosessen vil være den samme på tvers av land og banker. 
 • Hvem står bak P27?
  Danske Bank, Nordea, SEB, Swedbank, Handelsbanken og OP Financial Group har sammen investert i selskapet P27 Nordic Payments og eier P27, med mål om å etablere en nordisk betalingsinfrastruktur. 
 • Må jeg gjøre noe annerledes på grunn av P27?
  Ambisjonen med den nye betalingsinfrastrukturen er å skape en felles og fremtidssikker infrastruktur som gjør det lettere å sende og motta betalinger over de nordiske landegrensene. For bedriftskunder med filkommunikasjon vil dette medføre endringer, blant annet nye filformater og forbedrede betalingsfrister. Det er vår anbefaling å begynne å gå over til det nye standardformatet ISO20022 XML, og vi vil selvfølgelig støtte deg i prosessen. 
 • Hvordan sikrer jeg at bedriftens økonomisystem kan håndtere det nye ISO 20022 XML-formatet?
  Vi anbefaler at du kontakter din ERP-leverandør for å sikre at de støtter det nye ISO20022 XML-formatet, hvis du har virksomhet i Sverige, Danmark eller Finland. Mange er allerede kjent med dette filformatet, siden det er standardformatet for SEPA-betalinger. Med det nye formatet kan du legge til mer informasjon i betalingen, noe som gjør det lettere å foreta avstemming. I tillegg er det ekstra plass til mer informasjon, noe som reduserer behovet for papirbasert advisering. I dag kan ikke lokale formater brukes på tvers av landegrensene, men med ISO 20022 XML-formatet får du et nytt, mer moderne filformat som kan brukes til alle betalinger i og på tvers av de nordiske landene.
 • Hva skal jeg gjøre hvis jeg har svenske datterselskaper / filialer eller behandler innenlandske SEK-betalinger?
  Først og fremst: Sørg for at datterselskapene / filialene dine er forberedt og kan håndtere det nye ISO 20022 XML-filformatet for å maksimere fordelen ved P27-betalingsbehandling. Fra 01.04.2022 vil det ikke lenger være mulig å sende Bankgirot’s leverandørbetalinger «LB» og Bankgirot’s lønnsbetalinger «BG-Lön».

  Disse betalingsfilene må i stedet sendes til banken i ISO 20022 XML-format. Vi anbefaler derfor at du allerede nå kontakter din ERP-leverandør for din svenske virksomhet for å sikre at de støtter det nye ISO20022 XML-formatet. Vær oppmerksom på at endring av betalingsformat er en prosess som potensielt kan kreve litt kartlegging og som kan ta litt tid, så det vil lønne seg å være tidlig ute. 

  Hvis du eller datterselskapene / filialene kommuniserer direkte med Bankgirot og sender betalingsfilene dit, må du sørge for at kommunikasjonen blir ledet via din bank, da direkte filkommunikasjon med Bankgirot vil bli stengt den 01.10.2022. 

  Ytterligere implikasjoner av P27 ved betalinger i SEK
  • Du kan fortsatt bruke BG-numre
   • Bankgironumre vil fortsette å fungere som alias
   • Et nytt aliasregister lar deg se hvem som eier aliaset

  • OCR kan fortsatt brukes som kreditorreferanseinformasjon
   • I kombinasjon med et tilsvarende alias

  • Det er fortsatt mulig å betale lønn på samme tid
   • Hvis det er merket riktig i det nye formatet

  • Kreditfakturaovervåking tilbys ikke
   • Funksjonaliteten støttes imidlertid av mange ERP-systemer i dag

  • Endring av bankkontoen bak Bankgironummeret vil fremdeles være mulig
   • Det vil fortsatt være mulig å beholde BG-nummeret ditt (alias i P27) og koble det til en annen konto

  • Det vil fremdeles være mulig å inkludere kreditfakturainformasjon i betalingen
   • Hvis du bruker ERI, vil det være mulig å spesifisere både kreditfakturaer (CINV) og kreditnotaer (CREN) i betalingen
   • Uten ERI er bare kreditfakturaer (CINV) mulig
 • Hva er koblingen mellom P27 og Mastercard?
  P27 er selskapet som etablerer den nye infrastrukturen. Mastercard er leverandøren til P27 som skal bygge og gjøre den tekniske plattformen tilgjengelig. 

Les mer på hjemmesiden for P27

Les mer

Trenger du å snakke med oss om P27?

Du er velkommen til å ta en samtale med din kontaktperson i banken for å høre mer om hva P27 er og hva det betyr for din virksomhet.