Gå til hovedinnhold

DynamicPay

Få kontroll på egen likviditet

DynamicPay er en frittstående digital plattform som kan være en hjelp i arbeidet med å styre både likviditet og kontantstrøm, enten du er kunde eller leverandør i et kommersielt forhold. Som leverandør trenger du ikke å være kunde i Danske Bank for å ta i bruk løsningen, det fordres kun at kjøperen i det kommersielle forholdet har et kundeforhold til banken.

Få betalingen raskere mot en reversert kontantrabatt

Som leverandør til en kjøper som benytter DynamicPay, får du mulighet til å selv bestemme betalingstidspunktet og således styre egen likviditet. Med DynamicPay kan du velge å motta en betaling tidligere mot en dynamisk kontantrabatt som regnes ut av systemet, uten at du trenger å kontakte kjøper. På den måten kan du styrke likviditeten ved behov, uten å benytte deg av kostbare alternative finansieringskilder. Dersom du ikke trenger likviditet og således tidligere betaling, vil fakturaens pålydende som vanlig betales på forfall.

Forenklet administrasjon

DynamicPay gir kjøper og leverandør en digital plattform for å administrere utestående fakturaer og betaling, helt fra fastsettelse av pris og betingelser til selve overførselen. Dette vil redusere arbeidsmengden og gi økt transparens. Det gir kjøper mulighet til å standardisere betalingsbetingelser mot leverandører, og leverandører har full oversikt over om utestående fakturaer er mottatt, godkjent og lagt til forfall.

Bedre utnyttelse av overskuddslikviditet

Med DynamicPay kan du som kjøper utnytte overskuddslikviditet til å betale leverandører tidligere mot en kontantrabatt, og således redusere din varekost. Det er du som kunde som foreslår en kontantrabatt, og det er opp til leverandøren å akseptere denne. Dersom en tidlig utbetaling mot en foreslått kontantrabatt ikke aksepteres vil betalingen utføres på forfall.

Andre har også lest


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.