Dette har skjedd med renta

  • Danske Bank har justert boliglånsrenta tre ganger - først med 0,07 prosentpoeng, så 0,35 prosentpoeng, deretter 0,4 prosentpoeng.
  • De tre justeringene fra Danske Bank gir et totalt rentekutt på 0,82 prosentpoeng.
  • Rentebrev sendes 1. april for eksisterende lån og samtlige justeringer gjelder fra 5. april for eksisterende kunder.

Hvorfor settes ikke renten ned tilsvarende rentenedsettelsen til Norges Bank?

Den urolige og usikre situasjonen i markedene i den perioden vi er i nå, har gitt utslag i hyppigere renteendringer enn vi har sett de siste årene. Norges Bank har satt ned styringsrenten med 1,25 prosentpoeng på en uke, men bankene nøler med å følge like fort og like mye.

Vi har forståelse for at man tenker at kutt i styringsrenten til Norges Bank automatisk også skal føre til tilsvarende kutt i våre utlånsrenter, men vi befinner oss i dag i en ekstraordinær situasjon med stor usikkerhet i finansmarkedet. Du kan lese mer om dette nedenfor.