CashkontoCashkonto

Her kan du bestille Cashkonto.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 • Skriv ut
 • Sidekart
 • Legg til dine favoritter
 
Cashconto
Barnet/Ungdommen det skal opprettes konto på
 1.  
 2.  
 3.  
Kunde i Danske Bank?
Skal kontoen oprettes med en eller to foresatte/verger

Når det kun er en av den mindreåriges verger som skal opprette og disponere en konto, er vi etter loven pliktig til å sende et informasjonsbrev til den andre vergen. Vi ber deg derfor om å fylle ut den andre vergens navn og adresse nedenfor.

Foresatt/Verge - 1
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
Kunde i Danske Bank?
Disposisjonsrett for verge 1
Foresatt/Verge - 2
 1.  
 2.  
 3.  
Kunde i Danske Bank?
Disposisjonsrett for verge 2
Kort og konto
Kort og konto for barn under 13 år
Kort og konto for ungdom mellom 13 og 18 år

 1.  
Nettbank og Mobilbank
Ved fylte 15 år kan barnet få nettbank/mobilbank.
Skal nettbank opprettes?
Betalinger og overførsler
lfølge lov om hvitvasking plikter banken å stille en del spørsmål om betalinger og overføringer til og fra barnets konto.
 1.  
Vil det være regelmessige innbetalinger på barnets konto? (med regelmessig menes
faste planlagte innbetalinger til konto som f.eks. lommepenger) 


 1.  
 2.  
 3.  

Planlegger du å sette inn kontanter (sedler og mynt) via en innskuddsautomat på barnets konto? 
 1.  
 2.  
 3.  


Vil barnets konto benyttes til å motta eller overføre penger til utlandet? 

Antall planlagte innkommede overføringer hvert år fra utlandet. (Fyll inn der det er relevant)


Antall planlagte utgående overføringer hvert år fra utlandet. (Fyll inn der det er relevant)


Nødvendig dokumentasjon
 1. For at bestillingen skal kunne gjennomføres behøver vi følgende dokumentasjon:
  - Attestert kopi av barnets pass (fysisk oppmøte hos Danske Bank, eller vi sender en PUM til nærmeste postkontor. En PUM forsendelse må hentes ut ved å forevise gyldig Pass)
  - Kopi av barnets fødselsattest
  - Verge 1 må legitmere seg med BankID på danskebank.no/bankid
  - Verge 2 må legitmere seg med BankID på danskebank.no/bankid
  - Dokumentasjon på at du er alenforsørger
 2. Dokumentasjonen sendes til
 3. Danske Bank
  Bankservice
  Postboks 4700
  7466 Trondheim

  Alternativt kan kopi av barnets fødselsattest og dokumentasjon på at du er aleneforsørger lastes opp på neste side, etter at du har sendt inn bestillingen
 1. Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA og skattemessig bosted - CRS
  I henhold til avtalen Norge har signert med både USA (ved Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) og OECD medlemslandene (ved Common Reporting Standard), er vi ved opprettelse av nye konti pålagt å innhente egenerklæring om hvilket/hvilke land barnet er skattepliktig til (skattemessig bosatt i). Vi må derfor spørre: Er barnet amerikansk statsborger og/eller skattemessig bosatt i andre land enn Norge? Hvis svaret på et av spørsmålene er ja, vennligst opplys hvilke land barnet er skattepliktig til, evt. om det er amerikansk statsborger, samt TIN-nummer, i kommentarfeltet nedenfor:
Annet
Cashconto
 
Danske Bank A/S har tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet og verdipapirforetak i Norge. Danske Bank er under tilsyn av det danske Finanstilsyn og av det norske Finanstilsynet. Danske Bank, Søndre Gate 13-15, 7466 Trondheim. Tlf Privat 987 08540, Bedrift 06030, fax 810 00 901, Swift: DABANO22, Org.nr: 977074010.

Copyright ©2008 - Danske Bank Group. Les Vilkår for bruk og Behandling av opplysninger og cookies og Bankens personvernregler ved besøk på webstedet til Danske Bank.