Bedriftseier

Bedriftseier

Samspill mellom din og bedriftens økonomi.
 
  • Utnytt mulighetene for synergier
  • Fokus på dine utfordringer
  • Råd om pensjon og skatt

Utnytt synergier mellom bedriften og privatøkonomien

​Din virksomhet er sannsynligvis et sentralt punkt i ditt liv og essensielt for din families økonomiske sikkerhet og velferd. En solid finansiell plan er nødvendig for å kunne sikre virksomhetens vekst og langsiktige suksess.
Det er med sikkerhet gode muligheter mellom din privatøkonomi og virksomhetens økonomi, og i Private Banking er vi opptatt av å sikre at du utnytter mulighetene for synergi optimalt.

Undersøk om din selskapskonstruksjon er optimal
Våre Private Bankere har erfaring med utfordringene du som bedriftseier eller gründer kan stå overfor. Vi ser på økonomien som en helhet når du er selvstendig næringsdrivende. Vi rådgir deg om dine muligheter til blant annet pensjonsoppsparing og skatt.
Når vi ser på din virksomhets og dine behov, vurderer vi også om du har den optimale selskapsstrukturen i forhold til din privatøkonomi.

 

 

 

 

 Kontakt
987 05522

Kontakt oss


Chat Finn ditt kontor