Formuesplanlegging

Formuesplanlegging

​​La formuen vokse - og viderefør den trygt til neste generasjon ​
 
 • Kvalifisert rådgivning
 • Personlig plan for handling og løsning
 • Forhåndstest av finansielle beslutninger
 •  

Bevar formuen i flere generasjoner

​Gode beslutninger krever god oversikt. Vi ønsker at du skal kjenne til alle dine muligheter for din fremtidige økonomi. Med 360-graders rådgivning har vi en helhetlig tilgang til deg og din økonomi. Du blir tilbudt rådgivning innenfor alle dine økonomiske ønsker og muligheter, og vi tar særlig hensyn til skatte- og risikomessige aspekter.

Private Banking = helhetlig formuesrådgivning
Vi gir deriblant råd om hvordan du ivaretar din formue og får den til å vokse. Vi planlegger ditt forbruk, slik at du har penger nok hele livet. Sammen planlegger vi hvordan du kan føre formuen sikkert videre til dine arvinger.
 
Se virkningene av dine finansielle beslutninger - før du gjennomfører dem
Vår unike Formueprognose er et intelligent verktøy, som basert på dine input, tester og illustrerer effekten av dine finansielle beslutninger - før du har tatt dem. Dette er en måte å teste hvilken effekt dine midler har på faktorer som inntekt, forbruk, pensjon, lån og investering. Ikke bare i dag - men også 30 eller 50 år frem i tid.

Formueplanlegging
Planleggingsprosessen fokuserer på å skape et klart bilde av dine mål og drømmer. Fordelen med dette er:

 • Basert på dine innspill illustrerer og diskuterer vi din og din families finansielle status - og dens effekt på deres økonomiske situasjon på lang sikt.
 • Du får en personlig plan for hvilke handlinger og løsninger som skal til for at du når dine mål og drømmer.
  • Vi sikrer at planen blir fulgt.

   Tatt i betraktning de nåværende markedsforhold og trender, vil vi periodevis evaluere, vurdere og justere din strategi, slik at den hele tiden fungerer optimalt i forhold til dine mål.
   Resultatet er:
 • en detaljert oversikt over din nåværende økonomi - og en helhetlig strategi for utvikling av din formue på lang sikt.
 • bevissthet om hvordan din økonomi ser ut når du realiserer dine planer og drømmer, eller hva som skal til for å realisere dem.
 
Les merLukk
Kontakt
987 05522

Kontakt oss


Chat Finn ditt kontor