Skatt- og arveplanlegging

Skatt- og arveplanlegging

Finn ut hvilken påvirkning dine beslutninger har på skatten.
 
  • ​Skatteoversikt over dine eiendeler
  • Skatteaspektet med i dine beslutninger
  • Rådgivning om å utvikle din formue etter skatt

Få mer ut av formuen din

​Det er spesielt viktig for personer med høy formue å planlegge skatt og arv. Løpende skatt på inntekt og formuesskatt reduserer netto avkastning på dine investeringer. En viktig del av rådgivningen i Private Banking er derfor å gi deg innspill på hvordan du kan organisere dine investeringer, for å unngå å måtte betale mer skatt enn nødvendig.
 
I mange tilfeller er det mest fornuftig å gjøre investeringene i eget navn, i andre tilfeller er det skattemessig smart å gjøre dem via eget holding-/investeringsselskap. Det kan være mye å spare på valg av eierstruktur, og våre rådgivere i Private Banking kan gi deg innspill på fordeler og ulemper ved de ulike alternativene. Avgjørende i denne vurderingen er ofte valg av investeringsobjekt, tidshorisont og ikke minst eventuelle behov for privat bruk av den løpende avkastningen.
 
Har du ikke en skatteoptimal eierstruktur i dag, er det mange muligheter for å etablere den skattefritt i etterkant – uavhengig om du er eneeier eller eier sammen med andre. Dette er områder som våre skatteadvokater kan gi deg innspill på. Det er viktig å ha fokus på din eierstruktur og hvordan du har organisert din virksomhet, ikke bare med tanke på den løpende beskatningen, men også for å redusere skatt og/eller arveavgift ved et fremtidig eierskifte.

Aktuelle problemstillinger
Du bør også være bevisst de økonomiske konsekvensene av et eventuelt samlivsbrudd og/eller død. For å sikre forutsigbarhet ved et mulig samlivsbrudd er det viktig å ha en samboerkontrakt eller ektepakt når man er gift. Et testament vil sikre gjenlevende partner og nær familie etter din død. Dette er spørsmål vi ofte setter på dagsorden.

Andre spørsmål vi ofte diskuterer med våre kunder er:

  • Bruk av investeringsselskap
  • Skal utleieobjekter eies privat eller av eget selskap?
  • Skattekonsekvenser ved kjøp av fritidseiendom i utlandet
  • Hvordan hjelpe unge økonomisk under studier eller inn på eiendomsmarkedet?
  • Hvordan kan du overføre verdier til dine barn eller barnebarn uten arveavgift?

Generasjonsskifte
For dem som driver egen næringsvirksomhet er det ekstra viktig å være bevisst betydningen av en optimal organisering, i forkant av et eventuelt eierskifte. Skal virksomheten selges eller skal neste generasjon overta den daglige driften? Din eierstruktur har uansett stor betydning for skatt- og arveavgiftsberegningen, og kan i de aller fleste tilfeller omorganiseres skattefritt. Det er imidlertid viktig at man starter planleggingen tidlig for å unngå risiko for en eventuell gjennomskjæring.

Del av formuesforvaltningen
Veiledning om skatteoptimale eierstrukturer og løpende spørsmål knyttet til skatt, arv og familierett inngår som en del av vår rådgivning knyttet opp mot formuesforvaltning. Kompetansen til våre skattespesialister tilbys eksklusivt for våre Private Banking-kunder. I tillegg til individuell oppfølging på området, avholder vi også jevnlige seminarer med skatt- og arveplanlegging som tema.  
 

Les merLukk
Kontakt
987 05522

Kontakt oss


Chat Finn ditt kontor