Hvordan spare

Det å spare i bank er et trygt alternativ, som gjør at pengene i hovedsak alltid er tilgjengelig. Imidlertid er det mange som ønsker høyere avkastning enn det man får på et bankinnskudd. Kanskje bør du derfor vurdere andre muligheter, i hvert fall for deler av sparepengene dine?

Sparing i fond
Det finnes mange måter å spare på, som kan gi deg høyere avkastning på sparepengene. Det vanligste er å spare i verdipapirfond, og vi anbefaler at man bygger porteføljer av flere verdipapirfond. På den måten kan porteføljen skreddersys med utgangspunkt i den enkeltes holdning til risiko, tidshorisont og forventet avkastning. Normalt vil det være slik at jo større andel aksjefond, jo større risiko for tap i det korte bildet - men samtidig også høyere forventet avkastning i et lengre perspektiv.

Har du noen års tidsperspektiv, vil du med andre ord kunne forvente få mer igjen ved alternative spareformer - og det er gjerne aksjefond som bidrar til meravkastningen. Historien viser at aksjemarkedet har gitt 3 – 4 prosentpoeng høyere årlig avkastning enn innskuddskontoer i bank. Historisk avkastning er selvsagt ingen garanti for framtidig avkastning, men de fleste mener at sannsynligheten er stor for at dette også vil gjelde framover.

Les mer om ulike typer fond du kan spare i.

Engangsinvestering eller spareavtale?
Ved engangsinvesteringer i verdipapirmarkedet, utsetter du deg for det vi kaller timingrisiko. Med timing menes at du investerer pengene på ett tidspunkt og dette tidspunktet kan være godt eller dårlig - risiko med andre ord.

Om timingen er god eller dårlig dreier seg i all hovedsak om man har hatt flaks eller uflaks. Har man uflaks og timingen er dårlig kan det få betydelig negativ konsekvens for avkastningen på sparepengene dine. Historien viser faktisk at mange kjøper fondsandeler når aksjemarkedet har steget over lang tid, og selger igjen når det nærmer seg en bunn. Dårlig timing med andre ord. Ved en spareavtale reduserer du risikoen for dårlig timing. Sprer man sparepengene i flere produkter eller markeder reduseres den totale risikoen ytterligere.

Spareavtaler egner seg best for sparing over lang tid. Hvis du sparer jevnt og trutt, eksempelvis i et solid aksjefond, vil du oppleve at svingningene i aksjemarkedet jevner seg ut. En av årsakene til dette er at du får kjøpt flere fondsandeler – for det samme sparebeløpet – når kursene faller. Dermed har du flere andeler som stiger når markedet snur igjen. Du kan selvsagt når som helst avslutte eller ta en pause i sparingen.

Skattefordel
Nok en fordel med å spare langsiktig i aksjefond er skattekreditten. Med pengene på bankkonto må du betale skatt av avkastningen din hvert år. I aksjefond slipper du å betale skatt før du selger andelene. De pengene du sparer på å ikke betale skatt blir stående i fondet, og gir en renters renteeffekt som over mange år kan bli betydelig. I tillegg får du rett til skjermingsfradrag.Dette gjelder både spareavtaler og engangsinvesteringer i aksjefond.
  • Skriv ut
  • Sidekart
  • Legg til dine favoritter

Om sparing

Hvorfor spare?
Hvorfor spare?
Uansett hva du sparer til ønsker de fleste av oss å få best mulig avkastning på sparepengene våre.

Les mer om hvorfor du bør starte fast sparing
Tips og råd om investering
Tips og råd om investering
Dersom du ønsker å investere større beløp anbefaler vi deg å lese mer om dette.

Tips til deg som skal investere
Kontakt
Privat: 85 40 50 00 (5-sifret nr. 08540)
Bedrift: 85 40 99 05 (5-sifret nr.  06030)

Chat med oss

Kundeservice Teknisk support

Kontakt oss

Ring oss Skriv til oss Book møte Bli kunde Gi tilbake-melding

Finn oss

Finn ditt kontor og minibanker 

Finn svaret raskt

Kort Nettbank og mobil Konto Prisliste Kundeservice