Felles for alle historiske kriser er at aksjemarkedene alltid har kommet sterkt tilbake, og vi forventer at det også vil skje denne gangen. Vi tror også at vi har lagt de verste fallene i aksjemarkedene bak oss, selv om vi fortsatt forventer at børsene vil svinge mye. 

Tenk langsiktig

Den beste oppskriften for å oppnå god avkastning i aksjefond er å være langsiktig, og ha is i magen. Dette er lett å følge i gode tider, men når børsene svingninger betydelig kan dette være en langt vanskeligere øvelse. Selv om det er ubehagelig å se på at verdien av sparepengene dine faller, er anbefalingen fra oss at er du bør holde fast ved den opprinnelige spareplanen din, dvs. at du har riktig aksjeandel i din spareplan.

Sparer du i et Horisontfond, sørger våre fondsforvaltere for at du alltid er investert i henhold til planen, og dermed kan du lene deg tilbake og vente på at krisen går over uten å gjøre endringer i din portefølje.

Hverdagen vil komme tilbake

Bråstoppen i den globale økonomien vil naturligvis få en voldsomt negativ effekt på økonomien i et par kvartaler framover. Lyspunktet er at selv om vi ikke vet når, så vet vi at på et tidspunkt så vil situasjonen snu, og hverdagen kommer tilbake. Hjulene i samfunnet vil begynne å rulle, og forbrukerne og bedriftene vil begynne å bruke penger igjen. Vi må forvente at noen selskapet blir betydelig svekket av krisen, og vil streve med komme tilbake på samme inntjeningsnivå. Noen vil kanskje til og med gå konkurs.

Vi skal i midlertid ikke glemme at mange selskaper på børsen er svært robuste og har de beste forutsetningene for å komme seg fint gjennom krisen, og kanskje til og med vinne terreng fra konkurrentene. Prøv derfor å la være å fokusere på kursutviklingen i dag eller i morgen og se heller 1, 3, eller 5 år fram i tid. 

Hold på spareavtalen

Med mindre du har opplevd en betydelig redusert inntekt, er tiden er altså ikke inne for å avslutte spareavtalen din. Det er nemlig i tiden fremover det er potensiale for å kunne gjøre noen «kupp» i aksjemarkedet. De store fallene på børsen har dratt med seg kursene på alle selskaper i dragsuget.

De store kursfallene kan skape attraktive muligheter for å kjøpe seg opp i en rekke selskaper med sterke merkevarer, lav gjeld, god ledelse – og under normale forhold også stabil inntjeningsvekst. Å kjøpe disse aksjene til en redusert pris i dag, kan gi god avkastning i fremtiden.

Husk at du alltid bør betrakte fondssparingen din som et maratonløp og ikke en sprint, det er viktig å være tålmodig og langsiktig som fondssparer. Eller som Warren Buffett så fint har sagt det: «Noen sitter i skyggen i dag fordi andre plantet et tre for lenge siden.»