En svært polarisert og splittende valgkamp er snart over, og verden holder pusten for et fredelig resultat i USA. Sittende president, republikanske Donald Trump, og den demokratiske utfordreren, Joe Biden, har i utgangspunktet helt forskjellig økonomisk politikk, men det er ikke det mange investorer frykter mest med denne valgkampen.

Frykter krise

- Så lenge vi får en ryddig valgprosess og vi unngår et resultat som betviles av en eller begge parter, vil finansmarkedene kunne reagere med lettelse, sier sjefstrateg i Danske Bank, Christian Lie, og fortsetter:

- Det mange investorer frykter er en konstitusjonell krise, der eksempelvis Trump nekter å innrømme nederlag og det blir en svært betent konflikt mellom demokrater og republikanere i Kongressen, og i verste fall blant deler av befolkningen.

Dersom Trump vinner og Biden aksepterer resultatet, vil mye avhenge av om republikanerne fortsetter å ha flertall i Senatet eller ikke. Demokratisk kontroll over begge kamre vil begrense Trumps muligheter betraktelig, mens fortsatt republikansk flertall vil bety en videreføring og kanskje forsterkning av den politikken som er ført de siste fire årene.

- Trump-seier og republikansk flertall i Representantenes Hus og Sentatet vil mest sannsynlig videreføre lav skatt for de største selskapene og de rikeste privatpersonene, mindre regulering av kull og olje-industrien og finanssektoren, sier Lie.

Trump-seier vil også trolig bety en fortsettelse på undergravingen av det globale politiske og økonomiske samarbeidet, forsterke den økonomiske konflikten med Kina og EU og forsterke den vitenskaps- og klimafornektende tendensen, ifølge sjefstrateg Christian Lie.

- Trump oppfattes nok ikke lenger som så positiv for finansmarkedene som før, ettersom hans uforutsigbare og konfronterende virkemåte har skapt vel så mange utfordringer som positive bidrag til verdensøkonomien og finansmarkedene, sier han.

Investorene er positive til Biden

Aksjemarkedene, både i USA og Kina, har steget i takt med økende oppslutning om Biden og sannsynligheten for demokratisk kontroll over Kongressen. Investorene ser med andre ord positivt på Bidens planlagte økonomiske politikk.

- Biden fører en svært ekspansiv finanspolitikk og vil fokusere på utviklingen av et grønt skifte i den amerikanske økonomien, med fokus på bærekraftig og miljøvennlig infrastruktur. Selv om Biden etter hvert vil sikte seg inn mot delvis reversering av Trumps skattelettelser, tror både vi og finansmarkedene som helhet, at hans politikk vil være netto positiv for amerikansk økonomi, sier Christian Lie.

Demokratene ønsker også en større finanspolitisk tiltakspakke enn republikanerne, og dette kan bidra til å løfte stemningen i aksjemarkedene og gi en positiv impuls til amerikansk økonomi. Biden-seier kan dog bidra til at teknologi-aksjene som Facebook, Amazon, Google og Apple mister noe av sin dominans fra de foregående månedene.

Valget handler om verdier


- Dette er på grunn av at Biden og demokratene er mer tilbøyelige til å vurdere strengere regulering av tek-gigantene, noe vi allerede har sett eksmpel på via søksmål mot Google. Dette kombinert med den mer ekspansive finanspolitikken kan gjøre at vi får se investorer i større grad vil se på aksjer som kan dra nytte av en sterkere økonomisk utvikling og fokus på bærekraft, som aksjer innen finans, industri og ikke minst fornybar energi, sier Lie.

Sjefstrategen tror likevel ikke at dette valget betyr mye mer for økonomien sammenlignet med tidligere presidentvalg. Sammensetningen av Kongressen kommer til å bli avgjørende for hva presidenten kan få til i den neste perioden.

- En president som møter en delt Kongress blir ofte omtalt som en «Lame Duck», der partiet som er i opposisjon gjør det vanskelig å få gjennomført store endringer. At republikanerne overtok kontrollen over Senatet etter mellomvalget i 2012 skapte store hindre på veien for President Obama. Valget denne gangen handler selvsagt om den økonomiske politikken også, men nok i enda større grad om et veivalg rundt verdier, den ekstreme polariseringen i det amerikanske samfunnet, håndtering av Covid-19, klimaendringene og det globale samarbeidsklimaet, sier han.