Alle skal nå ha mottatt sin skattemelding, og leveringsfristen er som vanlig 30. april. For næringsdrivende og deres ektefeller er leveringsfristen 31. mai.

I denne veiledningen finner du først en kort beskrivelse av at skattemeldingen i år finnes i to ulike format. Deretter redegjør vi for skatt på investeringer, og vi beskriver i den sammenheng temaene som er vist nedenfor.