Skattemelding for 2019 – Skatt på investeringer

Skatteadvokatene i Danske Bank har laget denne veiledningen som tar for seg skatt på investeringer for personlige skattytere.

Alle skal nå ha mottatt sin skattemelding, og leveringsfristen er som vanlig 30. april. For næringsdrivende og deres ektefeller er leveringsfristen 31. mai.

I denne veiledningen finner du først en kort beskrivelse av at skattemeldingen i år finnes i to ulike format. Deretter redegjør vi for skatt på investeringer, og vi beskriver i den sammenheng temaene som er vist nedenfor.