Mange frykter at denne kan melde sin ankomst etter Stortingsvalget i 2021, og det betyr at de har relativt kort tid til å planlegge og gjennomføre et generasjonsskifte før det skjer.

Når det gjelder overføringer av aksjer og annen næringsvirksomhet, er dette verdier som enkelt kan overføres neste generasjon uten å gi slipp på fortsatt kontroll. Viktige stikkord i denne forbindelse er A- og B-aksjer, aksjonæravtale og fokus på skatteoptimale eierstrukturer. Dette er noen av områdene vi bruker mye tid på.

 1. Etabler ulike aksjeklasser

  Dette gjøres ved en vedtektsendring, og en typisk modell er et fåtall A-aksjer som har all stemmerett og som i sin helhet beholdes av senior. B-aksjene som skal overføres neste generasjon har en viss utbytterett, både for å kunne dekke en latent formuesskatt som knytter seg til aksjene og for å underbygge at overføringen av aksjene har en realitet.

  Om ønskelig kan imidlertid utbytteretten til A-aksjene være høyere enn for B-aksjene. Vedtektsendringen har ingen skattekonsekvenser, men må meldes Foretaksregisteret.

 2. Lag en skatteoptimal eierstruktur
  Videre er det viktig å ha fokus på en skatteoptimal eierstruktur både før og etter overføring av aksjer. Dette innebærer blant annet å identifisere hvilke skatteposisjoner som knytter seg til aksjene, og om de bør overføres barna direkte eller holdingselskap de eier.


  Viktige stikkord i denne forbindelse er skatteposisjonene innbetalt kapital, positive eller negative inngangsverdier og ikke minst bruk av individuelle holdingselskap. Etablering av individuelle holdingselskap kan etableres skattefritt etter regler om fusjoner og fisjoner, eller enkelt ved at aksjene bare gis til selskap barna eier.

 3. Skriv en aksjonæravtale
  Vi anbefaler også at det etableres en aksjonæravtale i selskapet i forkant av overføringen, og at mottaker forplikter seg til å tiltre denne. I et familieselskap, er vårt hovedformål med en slik avtale å sikre at aksjene forblir i kjernefamiliens rådighet uavhengig av død, skilsmisse eller alvorlig sykdom.

  Aksjonæravtalen bør derfor inneholde både salgs- og pantsettelsesforbud uten samtykke fra senior, samt krav om etablering av ektepakt ved giftemål, testament og fremtidsfullmakt.

Som en relevant sparringspartner ønsker vi å forberede våre kunder på at arveavgiften kan komme tilbake, og viktigheten av å planlegge et generasjonsskifte nå! Alt kan gjøres klart, og så kan man om ønskelig vente med selve gaveoverføringen til man ser hvordan valgkampen utvikler seg.

«2021 er her før vi aner det»

Med vennlig hilsen våre skatteadvokater

Stein Are Mikkelsen, Heidi Kildal og Toril Jørgensen