Norsk næringsliv og global økonomi er på full fart inn i det som kan bli en omfattende krise. De fleste bransjer og virksomhetsområder påvirkes av situasjonen, men selvfølgelig i ulik grad. Mange henvender seg til oss for rådgivning og for å ha noen å sparre med, men også for akutt hjelp til å bedre bedriftens likviditetssituasjon.

Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å bistå gode, levedyktige bedrifter som nå er kommet i en vanskelig situasjon. Det er nå vi med felles krefter skal løse den utfordrende finansielle situasjonen som vi befinner oss i.

Vi har innført tre tiltak for å hjelpe deg som er bedriftskunde hos oss
 • Vi har økt vår kapasitet for at du skal kunne møte oss kjapt i digitale kanaler og på telefon. 
 • Vi har sikret god tilgang til spesialistressurser som kan bistå utfra din bedrifts spesifikke situasjon og behov.  
 • Vi skal sikre at vi fremover kan ta raske kredittbeslutninger. 

Men også du og din bedrift må forberede dere – hva blir konsekvensene for bedriften dersom Korona-situasjonen fortsetter i en lengre periode? 
Hvis du ikke allerede har gjort det oppfordrer vi deg til å 

 • Få god oversikt over bedriftens likviditetssituasjonen de neste ukene, kommende halvår og ut året. 
 • Gjør en stresstest av likviditetsbudsjettene med det mest sannsynlige, samt verst tenkelige utfall.
 • Hvilke kostnader kan kuttes og hvilke investeringer kan utsettes? 
 • Hvilke økonomiske konsekvensene står bedriften ovenfor og hvilket likviditetstilskudd vil det bli behov for?

Sett deg inn i de statlige ordningene

Krisetiltak fra Innovasjon Norge

Tiltakspakker

Kompensasjonsordningen

Stortinget har vedtatt en garantiordning som vil kunne hjelpe små og mellomstore bedrifter med akutt likviditet. Disse tiltakene har til sammen en ramme på 50 milliarder kroner og går gjennom bankenes vanlige låneprosesser. Ordningene forutsetter at bedriften hadde en sunn økonomi før korona-situasjonen, og før man søker om økt kreditt er det viktig å tenke igjennom om bedriften klarer å betjene mer gjeld. 

Se nettsidene til NAV.no for å finne ut hva som gjelder i din situasjon

Vi har en rekke løsninger som kan forbedre likviditetssituasjonen for din bedrift. 

 • Avdragsfrihet på lån i en periode
 • Forlenget løpetid på leasingavtale
 • Kortsiktige kreditter og lån
 • Øke egenkapitalen i bedriften

Hva med rentene for bedriftslån?

Rentenedsettelsene fra Norges Bank har foreløpig hatt mindre effekt på lånekostnadene for bedrifter. Dette skyldes at bankenes innlånskostnad har økt som følge av stor uro i kredittmarkedet. Vi er kort fortalt i en situasjon der det er svært vanskelig for oss å vite hvilken pris vi må betale for å låne inn penger framover, og da blir det også mer usikkerhet omkring hvilken pris vi kan låne ut penger til.

De fleste bedrifter har lån basert på 3 måneders NIBOR. Samtidig er covered bond-markedet svært usikkert, og påslagene i kredittmarkedet har økt betydelig de siste to ukene. Det vil si at ekstra-kostnaden for innlån øker for banken og det blir dyrere for banken å finansiere utlån og å gi kreditt.

Vær obs – svindlere elsker kriser

Banken advarer om en økning i svindelforsøk og nye svindelmetoder. Selv om det er en svært stressende situasjon akkurat nå, så oppfordrer vi deg til å holde fast ved dine og bedriftens sikkerhetsrutiner, for eksempel ved betaling av fakturaer, fullmakter og tillatelser, og vær ekstra obs på «gode tilbud» og for CEO-svindel. Dessverre finnes det de som utnytter urolige tider til egen vinning.

Les mer om svindel i koronasituasjonen

Vi i Danske Bank bistår gjerne, og ønsker å ha en tett dialog rundt din bedrifts utfordringer og muligheter. Dersom vi ikke allerede har tatt kontakt, ta kontakt med din rådgiver eller ditt kundeteam i banken.