Gå til hovedinnhold

Grepene som bedrer likviditeten din

Svak likviditet er ofte en hodepine for mange bedriftsledere, og en av de vanligste årsakene til at en bedrift går konkurs. Her er tips til grep som kan bedre likviditeten din.

Kredittid på kundefordringer
Å være nøye med umiddelbar fakturering av salg virker kanskje som en selvfølge, men her syndes det mye. Å redusere gjennomsnittlig kredittid hos kundene dine med bare noen få dager, kan bety flere tusen kroner ekstra på bok gjennom året. Trekker man på en kassekreditt i tillegg, kan dette også bety sparte rentekostnader. Sørg for at dine ansatte og du selv er flink til å fakturere salget så raskt som mulig.


Gir du en kredittid som er delelig på 7, sørger du for at forfallsdato aldri havner på en helgedato.
Fakturerer du for eksempel med 30 dager kredittid på en onsdag, vil betalingen forfalle på en lørdag og først komme inn mandag. Altså to dager senere – med de rentetapene det medfører. Ved å bruke 28 dagers kredittid i stedet (som er delelig på 7), ville du fått inn betalingen opptil 4 dager tidligere.

 

Hold øye med utestående fakturaer og følg raskt opp med purring etter forfall. Her finnes det gode systemer for automatisk overvåkning, som for eksempel fakturering med KID. Følg gjerne opp med en telefonsamtale, det kan ha en preventiv effekt på sene betalere for fremtiden. Har du en kontrakt med din kunde, kan det være lurt å legge inn purrerutinene og kostnaden (eksempelvis purregebyr og morarenter) ved for sen betaling i denne.

Fakturering per post er dyrt og tregt, sammenlignet med fakturering per epost eller via andre digitale løsninger. Faktisk kan den reelle kostnaden for fakturering per post være så høy som 20 kroner per faktura. Sender du noen hundre faktura per år, blir det raskt flere tusen kroner. Ved digital fakturering gir du også kunden mer tid på å behandle faktura.

Kredittid og varelager
Jo lengre kredittid du kan få hos dine leverandører, desto bedre er det for din likviditet, så fremt du ikke går glipp av kontantrabatter, eller blir belastet renter for dette. Hovedårsaken er at jo lengre kredittid du får hos dine leverandører, desto færre dager blir varen liggende betalt for på lager i påvente av salg.

Et stort varelager kan fort bli krevende for likviditeten. Vurder hva kostnaden av å ha varen på lager er, sammenlignet med et eventuelt tapt salg om varen ikke finnes på lager. Sitter du med ukurante varer eller varer som har blitt liggende lenge, kan det være lurt å legge en plan for å få solgt disse. Kan du for eksempel selge med redusert pris, eller tilby insentiver som fri frakt og kort leveringstid?

Se også på hvilke alternative leverandører som er i markedet. Kanskje finnes det leverandører som kan levere varene raskere enn dem du brukeri dag, og på den måten bidra til å redusere varelageret? Forsøk så langt som mulig å estimere salg og produksjon mer enn 12 måneder frem i tid, og tilpass innkjøp mot etterspørsel.

Har du leverandører som krever forskuddsbetaling finnes det andre alternativer. Banken kan garantere for betalingen overfor leverandøren, slik at du slipper å betale for varen før den ankommer. På den måten holder du bedriften mer likvid.