1) Hør med kundene dine

Vent med å starte utviklingen eller salget av noe før du faktisk har funnet ut om det finnes et marked og brukere for ideen din. Og vær forberedt på å måtte endre radikalt på ideen underveis. Julija Pauriene (28) og Maria Akkuratnova (31) fra selskapet Mattekrets ønsker å skape en fremtidsrettet læringsarena for barn med fokus på kritisk tenkning, kreativitet, teknologi og samhandling. De måtte på kort tid endre 70 prosent av forretningsideen sin, basert på tilbakemeldinger fra kundene.

 

2822F22FB958EDDF


Måten du henter tilbakemeldinger fra kundene dine på kan også være avgjørende. Så sørg for å stille de riktige og kritiske spørsmålene. For eksempel: Du spør din bestemor om hun kunne tenkt seg å ha en kokebok du utvikler for Tablet. Det sier hun ja til. Men spørsmålet du bør begynne med, er om hun vet hvordan hun kjøper bøker på en Tablet, eller hvor ofte hun faktisk bruker en kokebok (eller kan hun alle oppskrifter utenat?). Om målgruppen din har behov for tjenesten din svært sjeldent og ikke helt vet hvor å få kjøpt den, har du et problem.

 

2) Identifiser dine svakheter

Vær ærlig med deg selv fra starten av.

«Det som hjalp oss, var at vi var veldig flinke til å identifisere hva vi kan og ikke (..) På det vi ikke kunne, gikk vi og spurte om råd hos eksperter» sier Maria.

For mange oppstartsselskaper kan det være nyttig å hente inn kompetansen som mangler fra rådgivergrupper eller ved å sette inn medlemmer i styret som har den kompetansen du trenger. Kartlegg kandidater og hvilket nettverk de har, og få med noen som kan åpne dører og hjelpe selskapet i riktig retning. Å sette inn slike personer i styret, kan ofte være en rimelig måte å få med dyktige bidragsytere.

3) Veien er sjelden rett fram

I oppstartsfasen er det ofte vanskelig å vite hva som er neste naturlige steg. Mattekrets sin løsning på utfordringen har vært å praktisere metodikken LEAN – som har som hensikt å eliminere usikkerhet. I korte trekk vil det si å jobbe etter hypoteser som kontinuerlig valideres, ved å spørre brukerne av produktet i en tidlig fase og gjennomføre hyppige oppdateringer av produktet eller tjenesten.

4) Bruk og bygg nettverket ditt

En av de viktigste hjelpemidlene for Bolink har vært å bruke sitt nettverk, venner og bekjente. Bolink utvikler en digital nettløsning for boligselgere, slik at de kan håndtere salget selv på en profesjonell måte.

«Om nettverket ikke strekker til, så er det alltid noen som kjenner noen» forklarer Joakim. Det er også mye god rådgivning å få om man snakker med de riktige personene. Folk har sjelden reservasjoner mot å komme med gode ideer.

Ha en strategi for hvordan du bygger ditt nettverk. Bli med på lokale arrangementer, start-up-konkurranser og lignende. Sett deg opp en liste over hvem du vil komme i kontakt med og hvorfor. Vil denne personen kunne introdusere deg for andre nøkkelpersoner? Kjenner vedkommende industrien? Når du har kommet i kontakt med de du ønsker, sørg for å holde nettverket i live ved å regelmessig vedlikeholde kontakten.

 

BD181C68B958EDDF
 

 

5) Ting tar tid

Ikke undervurder hvor lang tid en lansering kan ta. Bolink møtte utfordringer som satte dem betydelig tilbake i tid.

«Vår lansering vil skje ca. 6 måneder senere enn hva vi planla på forhånd», forteller Krister.

Avhengig av finansieringssituasjon, kan forsinkelser være katastrofale og føre til at man går tom for penger tidligere enn antatt. Her kan LEAN-filosofien være til hjelp, ved å gjøre godt grunnarbeid og eliminere årsakene til tidkrevende og dyre designendringer som vil kunne oppstå.


6) Tør å spørre, selv om du tror du får et nei


Mottoet til Vinoth Vinaya (23) og Maths Mathisen (24) har vært at «du har et nei fra før av, et ja kan du få».

De er to av grunnleggerne bak appen Hold, som allerede har fått mange brukere og har investorer med på laget. De utviklet Hold som en løsning på at mobilen var en forstyrrelse under studier og eksamenslesing, og tjenesten belønner studenter for å fokusere på skolearbeidet. Jo lenger du lar mobilen ligge, desto flere poeng får du.

I oppstarten var de redde for å få avslag fra folk de kontaktet, men gjorde seg den erfaringen at man alltid må tørre å spørre, selv om man kanskje forventer et nei. De påpeker også hvor viktig det har vært at de har motivert og pushet hverandre, til å tørre å være frempå og ta kontakt.

7) Få med deg et godt lag!

Vinoth og Maths sier det har vært viktig å være et team, et godt lag man kan sparre med og dele kunnskap av.

«Vær to eller flere, det hadde vært vanskelig å få samme fremgang om vi skulle sittet og gjort alt dette alene», forteller Vinoth.

Deres råd til andre grundere er å «teame up» med noen som gjerne har andre styrker enn deg selv, slik at man har ulik kompetanse å spille på når man møter utfordringer.

 

2FDAE17CB958EDDF
 

 

8) Finn investorer med riktig kompetanse

Etter hvert fikk Hold-gutta investorer med på laget for å kunne utvikle appen og selskapet videre. De har erfart at kunnskapen som investorene kan bidra med, kan være desto viktigere. De forteller at investorene har hjulpet med å styre selskapet i riktig retning, ved å bruke sin lange erfaring fra arbeidslivet til å gi konstruktive og gode tilbakemeldinger og råd underveis. Slik har gründerne fått hjelp til å bruke ressursene på de områdene som har vært viktigst for selskapets utvikling.