Å vokse internasjonalt stiller store krav til bedriften. Du må kunne hente inn nok kapital, tilpasse deg de ulike markedene og bygge en forretningsmodell som sikrer stabil inntjening.

Steinar Eggen er en av Cash Management-spesialistene i Danske Bank Business Direct og snakker jevnlig med kunder som importerer fra flere land. Han opplever at det spesielt er to problemer som går igjen hos mange:

  • Dårlig oversikt over likviditeten på tvers av landegrensene
  • tidkrevende og kostbare utenlandstransaksjoner som også utgjør en valutarisiko

Unik løsning gir muligheter

For å møte disse utfordringene mener Eggen at mange bedrifter kan tjene mye på å samle eller opprette utlandskontoer i en felles nettbankløsning. Dette er en løsning som ifølge Eggen har mange fordeler.

– Du har oversikt over bevegelsene på kontoene i sanntid, og betalingene kan gjøres i lokal valuta. Det reduserer risikoen. Kontoen fungerer som en lokal konto i det respektive landet og betalingen gjennomføres dermed raskere, ofte på bare noen få timer. At du slipper å vente en dag eller to, som er det vanlige, betyr også at du kan unngå å tape penger på renter som uteblir i ventetiden, forklarer Eggen.

Danske Bank er eneste bank i Norden som gjør det mulig å samle flere utenlandske kontoer inn under én felles nettbankløsning. Det gir deg muligheten til å gjennomføre utlandsbetalinger som om du har en lokal konto i landet, uten å ha et foretak i det respektive landet. Noe som kan gjøre livet enklere for bedrifter med et internasjonalt marked. Løsningen er også spesielt godt egnet for bedrift-til-bedrift-segmentet og selskaper som opererer med fakturabasert betaling, og fungerer like godt til inn- og utbetaling. Dermed kan det også være en smart måte å redusere transaksjonskostnader når man betaler leverandører i utlandet.

Ønsker du rådgivning rundt din bedrift?

Ta kontakt med oss

Enkelt å komme i gang

- Dersom kunden ønsker løsningen legger vi opp en modul i nettbanken og oppretter nødvendige kontoer. I modulen velger du hvilket land du vil betale fra. Stort vanskeligere er det ikke, sier Eggen.

Om du er usikker på om løsningen er rett for din bedrift kan rådgiverne i banken se på helheten sammen med deg.