Manglende renteendring i forbindelse med fakturering

Grunnet en systemfeil ble det dessverre ikke gjort renteregulering på våre leasingavtaler før fakturering av leasingleie i april. Dette berører alle avtaler som ligger med knytning mot NIBOR og hvor leiefaktura har fakturadato 07.04.21.

 NIBORRente oppgittKorrekt rente
 NIBOR 30 0,314 % 0,243 %
 NIBOR 90 0,466 %0,385 %


Effekten av feil rente er nå korrigert på faktureringen i mai og fremkommer som en egen varelinje pr avtale på deres faktura.

Vi beklager på det sterkeste og har dere noen spørsmål rundt dette kan dere kontakte oss på leasing@danskebank.no