Avslutte konto

Hvis du ikke har bruk for en konto lenger kan du avslutte den. Da får du saldo og eventuelle renter utbetalt eller overført til en annen konto. Når du avslutter en konto slettes den.


Slik gjør du det:
  • Logg inn i nettbanken
  • Klikk på pilen til høyre for den ønskede konto
  • Velg 'Konto' og klilkk på 'Vilkår'
  • Klikk på 'Avslutt konto' nederst på siden
  • Fyll inn skjema og klikk 'Send'
Vær oppmerksom på:
  • Du må fjerne fullmakter før en konto kan avsluttes 
  • Renter avregnes og blir satt inn på ønsket konto
  • Hvis du har kort tilknyttet kontoen må kortet sperres før kontoen kan avsluttes. Det kan du også gjøre i nettbanken