Endre navn på konto

 • Gi kontoen nytt navn - i nettbank

  Gi kontoen nytt navn - i nettbank

  Du har selv mulighet for å endre navnet på dine kontoer til for eksempel lønnskonto, reisekonto, budsjettkonto, matkonto osv. Da blir det enklere å skille dem fra hverandre.

  Slik gjør du det
  • Logg inn i nettbanken
  • Klikk på pilen til høyre for ønsket konto
  • Velg 'Konto' og klikk på ' Innstillinger'
  • Under 'Kontonavn' kan du se kontoens nåværende navn og taste inn ønsket navn
  • Klikk 'Lagre innstillinger'

 • Gi kontoen nytt navn - i mobilbank

  Gi kontoen nytt navn - i mobilbank

  • Logg inn i mobilbanken 
  • Klikk på den kontoen du ønsker å gi nytt navn
  • Klikk på de tre små prikkene øverst til høyre
  • Klikk på 'Kontonavn'
  • Tast inn nytt navn på kontoen
  • Klikk 'Ok'
  • Du har nå endret navnet på kontoen