Kontofullmakt

Du kan velge å gi noen andre fullmakt til en av dine kontoer. Dette gjør du enklest i nettbanken.

Følgende kontofullmakter er mulige å gi:

Innsyn på konto (Forespørselsfullmakt)
Vedkommende kan se kontoen din i sin egen nettbank. Det vil si - kan se saldo og bevegelser på kontoen din, men ikke bruke kontoen.

Disponere konto alene (Disposisjonsfullmakt)
Vedkommende kan disponere kontoen på samme måte som deg. Det vil si - se saldo og bevegelser, ta ut penger, overføre og betale regninger.

Opprett fullmakt til konto

 • Opprett fullmakt til en konto

  Opprett fullmakt til en konto

  Slik gjør du det
  En kontofullmakt oppretter du enklest via nettbanken.

  Logg deg inn i nettbanken

  • klikk på 'Kontooversikt'
  • klikk på den kontoen du vil gi noen fullmakt til
  • velg fanebladet 'Kontofullmakt'
  • velg 'Ny kontofullmakt'
  • fyll inn navn og fødselsnummer til den som skal ha fullmakt, og angi om fullmakten skal gi fullmaktshaveren adgang til å disponere kontoen alene eller kun forespørre på konto 
  • fyll ut varighet og klikk på 'OK'
  • Bekreft med BankID signering
  • Den du har gitt fullmakt vil få beskjed via post i nettbank

  Det koster ingenting å opprette en kontofullmakt.

  Vær oppmerksom på
  Du kan bare gi fullmakt til en person som allerede er legitimert/kunde i Danske Bank. Hvis vedkommende ikke er det, må han eller hun legitimere seg først og registreres i våre systemer.

   

  Kort på konto du har fullmakt til

  Du kan bestille kort på en konto du har fullmakt til. Se hvordan du bestiller kort på en konto du ikke har kort på fra før her.