Kontoversikt

Kontooversikten gir deg oversikt en over alle dine kontoer. Du får også oversikt over de kontoen som du disponerer eller har fullmakt på. For eksempel kan du se dine barns kontoer i kontooversikten. 

 • Kontooversikt nettbank

  Kontooversikt nettbank

  Slik gjør du det

  • Logg på Danske Nettbank
  • På førstesiden har du en oversikt over kontoene dine og de du eventuelt har fullmakt på
  • Du kan også gå via 'Kontoer' i toppmenyen, og velge 'Kontoversikt'.


  Vær oppmerksom på

  Depotoversikt finner du under 'Investering' i toppmenyen.

 • Kontooversikt mobilbank

  Kontooversikt mobilbank

  • Logg på mobilbanken med din servicekode eller fingeravtrykk 
  • Klikk på 'Konto' på hjulet
  • Her ser du alle dine kontoer og kontoer du har fullmakt til