Med barneforsikring har du én bekymring mindre

Heldigvis har vi gode offentlige støtteordninger i Norge. Men hvis barn blir ufør i ung alder, kan de risikere å leve som minstepensjonister resten av livet. Om noe skulle skje med barnet ditt, kan du ha behov for å ta fri fra jobben en stund for å ta vare på det, og da er det fint å ha råd til det.

Med barneforsikring i Danica får barnet og familien økonomisk trygghet dersom ulykker, sykdom eller uførhet skulle inntreffe.

Kjøp barneforsikring her


Å være noens mamma eller pappa er den største oppgaven du kan få. Med barneforsikring har du én bekymring mindre. 
Fremtiden er hva du gjør den til. Nå.


Gode grunner til å kjøpe barneforsikring:

 • Månedlig utbetaling ved langvarig sykdom uansett årsak
 • Engangsutbetaling ved uførhet, uansett årsak
 • Utbetaling ved varig invaliditet på grunn av ulykke eller sykdom (unntak for psykiske lidelser)
 • Utbetaling ved utvalgte sykdommer
 • Tilpasning av bolig
 • Behandlingsutgifter 
 • Dagpenger ved sykehusopphold
 • Lav pris, kun 234 kroner per måned

Enkelt å bestille!

Ved kjøp av barneforsikring vil du bli bedt om helseopplysninger. Dette er nødvendig for at vi skal kunne behandle forsikringssøknaden.

Det er ikke mulig å lagre underveis i bestillingen. Før du bestiller bør du derfor ha klart:Godt humør!En kopp kaffeBarnets personnummerDin BankID

Ofte stilte spørsmål om barneforsikring

 • Hvorfor bør barnet mitt ha forsikring?

  Vi har heldigvis gode offentlige støtteordninger i Norge. Men hvis barn blir ufør i ung alder, kan de risikere å leve som minstepensjonister resten av livet. I tillegg kan familien ha behov for å gjøre kostbare tilpasninger av egen bolig. Ved langvarig sykdom kan foreldre ha behov for å ta fri fra jobb for å gi omsorg til sine barn. Vår forsikring gir barnet og familien økonomisk trygghet dersom ulykker, sykdom eller uførhet skulle inntreffe.

 • Hvem kan kjøpe forsikringen?

  Alle barn mellom 3 måneder og 16 år kan få barneforsikring. Forutsetningen er at barnet tilfredsstiller normale krav til helse og funksjonsdyktighet når avtalen inngås og at barnet er bosatt i Norge. Barn som ikke er født i Norge må ha vært bosatt i Norge i 12 mnd. sammenhengende.

 • Hva er uførerente?

  Uførerente gir barnet ditt en månedlig utbetaling tilsvarende 0,5 G pr år, frem til fylte 67 år ved minst 50 % uførhet. Uførerente kommer i tillegg til støtteordninger fra det offentlige, og vil kompensere for tapt arbeidsinntekt ved uførhet.

 • Hva er uførekapital?

  Uførekapital gir barnet ditt en engangsutbetaling tilsvarende 8G dersom han eller hun blir erklært mer enn 50 % ufør.

 • Hva skjer om barnet mitt blir invalid?

  Ved varig invaliditet som følge av en ulykke eller sykdom gir barneforsikringen vår en engangsutbetaling på inntil 25G.

 • Hvor lenge gjelder forsikringen?

  Du kan kjøpe barneforsikring fra barnet er 3 måneder fram til det er 16 år. Forsikringen varer frem til barnet fyller 26 år. Uførerenten kan videreføres uten ny helseerklæring etter fylte 26 år. 

 • Må jeg fylle ut helseopplysninger?

  Alle som skal kjøpe barneforsikring i Norge må fylle ut helseopplysninger.

 • Hvor mye koster forsikringen?

  Prisen for forsikringen er kr 234 pr. måned.

 • Fra når gjelder forsikringen?

  Barnet har en midlertidig forsikring på ulykke i det søknaden er mottatt hos Danica. Forsikringsavtalen er endelig godkjent når helseerklæringen er ferdigbehandlet og 3 måneders symptomklausul er over.  Symptomklausulen gjelder ikke ved flytting av barneforsikringer som har de samme dekninger.
 • Er det noen etableringskostnader?

  Det er ingen etableringskostnader på vår barneforsikring.

Andre har også lest


Content is loading