Få en god start på eventyret

Det er mye som skal utforskes på veien mot voksen. Barneforsikring fra Danica gir deg økonomisk trygghet om livet tar en uventet retning - også etter at barna har blitt voksne.

Kjøp barneforsikring her"Danica får toppkarakter fordi den beviser at du kan få barneforsikring som inkluderer gode dekninger uten at det koster skjorta"
Norsk Familieøkonomi, januar 2019.

Gode grunner til å kjøpe forsikringen:

 • Månedlig utbetaling ved langvarig sykdom uansett årsak
 • Engangsutbetaling ved uførhet, uansett årsak
 • Utbetaling ved varig invaliditet på grunn av ulykke eller sykdom (unntak for psykiske lidelser)
 • Utbetaling ved utvalgte sykdommer
 • Tilpasning av bolig 
 • Behandlingsutgifter 
 • Dagpenger ved sykehusopphold
 • Lav pris, kun 223 kroner per måned

Enkelt å bestille!

Ved kjøp av barneforsikring vil du bli bedt om helseopplysninger. Dette er nødvendig for at vi skal kunne behandle forsikringssøknaden.

Det er ikke mulig å lagre underveis i bestillingen. Før du bestiller bør du derfor ha klart:Godt humør!En kopp kaffeBarnets personnummerDin BankID


Det er mye som skal utforskes på veien mot voksen. Barneforsikring fra Danica gir deg økonomisk trygghet om livet tar en uventet retning. 
Fremtiden er hva du gjør den til. 
Nå.

Ofte stilte spørsmål

 • Hvorfor bør barnet mitt ha forsikring?

  Hvorfor bør barnet mitt ha forsikring?

  Vi har heldigvis gode offentlige støtteordninger i Norge. Men hvis barn blir ufør i ung alder, kan de risikere å leve som minstepensjonister resten av livet. I tillegg kan familien ha behov for å gjøre kostbare tilpasninger av egen bolig. Ved langvarig sykdom kan foreldre ha behov for å ta fri fra jobb for å gi omsorg til sine barn. Vår forsikring gir barnet og familien økonomisk trygghet dersom ulykker, sykdom eller uførhet skulle inntreffe.

 • Hvem kan kjøpe forsikringen?

  Hvem kan kjøpe forsikringen?

  Alle barn mellom 3 måneder og 18 år kan få barneforsikring. Forutsetningen er at barnet tilfredsstiller normale krav til helse og funksjonsdyktighet når avtalen inngås og at barnet er bosatt i Norge. Barn som ikke er født i Norge må ha vært bosatt i Norge i 12 mnd. sammenhengende.

 • Hva dekker forsikringen?

  Hva dekker forsikringen?

  Vi tilbyr en fullgod forsikring som dekker alt nødvendig. For detaljer og vilkår, se her.

 • Hva er uførerente?

  Hva er uførerente?

  Uførerente gir barnet ditt en månedlig utbetaling tilsvarende 0,5 G pr år, frem til fylte 97 år ved minst 50 % uførhet. Uførerente kommer i tillegg til støtteordninger fra det offentlige, og vil kompensere for tapt arbeidsinntekt ved uførhet.

 • Hva er uførekapital?

  Hva er uførekapital?

  Uførekapital gir barnet ditt en engangsutbetaling tilsvarende 8G dersom han eller hun blir erklært mer enn 50 % ufør.

 • Hva skjer om barnet mitt blir invalid?

  Hva skjer om barnet mitt blir invalid?

  Ved varig invaliditet som følge av en ulykke eller sykdom gir barneforsikringen vår en engangsutbetaling på inntil 25G.

 • Hvor lenge gjelder forsikringen?

  Hvor lenge gjelder forsikringen?

  Du kan kjøpe barneforsikring fra barnet er 3 måneder fram til det er 18 år. Forsikringen varer frem til barnet fyller 26 år. Uførerenten kan videreføres uten ny helseerklæring etter fylte 26 år. 

 • Må jeg fylle ut helseopplysninger?

  Må jeg fylle ut helseopplysninger?

  Alle som skal kjøpe barneforsikring i Norge må fylle ut helseopplysninger.

 • Hvor mye koster forsikringen?

  Hvor mye koster forsikringen?

  Prisen for forsikringen er kr 223,- pr. måned.

 • Fra når gjelder forsikringen?

  Fra når gjelder forsikringen?

  Barnet har en midlertidig forsikring på ulykke i det søknaden er mottatt hos Danica. Forsikringsavtalen er endelig godkjent når helseerklæringen er ferdigbehandlet og 3 måneders symptomklausul er over.  Symptomklausulen gjelder ikke ved flytting av barneforsikringer som har de samme dekninger.
 • Er det noen etableringskostnader?

  Er det noen etableringskostnader?

  Det er ingen etableringskostnader på vår barneforsikring.

Andre har også lest