Forsikret boliglån

Behold boligdrømmen om uhellet skulle være ute 

Når du tar opp et boliglån, bør du også forsikre deg slik at du og din familie kan beholde boligen om inntekten går ned ved langvarig sykdom eller dødsfall.

Uansett hvilket lån du skal ha, så får du den forsikringen som passer din situasjon og dine behov.

Dødsfallforsikring* 

  • Sikrer at familien kan beholde boligen ved dødsfall


Dødsfall- og uføreforsikring* 

  • Behold boligen om inntekten går ned ved langvarig sykdom
  • Sikrer at familien kan beholde boligen om du dør

*Ved kjøp av Forsikret- eller Ekstra Forsikret boliglån i Danske Bank leveres forsikringene av Danica.
Det avdekkes gjennom rådgivningsmøtet hvilken forsikring som passer dine behov, og søknaden din er helt uforpliktende.
For å lese mer om de aktuelle forsikringsproduktene kan du følge disse lenkene Uføreforsikring, Dødsfallsforsikring