#girlstakeover

- vil du være Country Manager i Danske Bank for en dag?

#girlstakeover

På den FNs internasjonale jentedag 11. oktober 2018 arrangeres Girls Takeover i samarbeid med bistandsorganisasjonen Plan International. Da skal jenter ta over lederstillinger i rundt 70 land. Noen av de 1000 som deltok på #girlstakeover i 2017 var statsministeren i Canada og Finland, daglig leder i Google Australia, barne- og likestillingsminister Solveig Horne og borgermesteren i Paris. Formålet er å sette søkelyset på jenters rettigheter verden over gjennom å la dem slippe til og ta over viktige lederjobber.

Hvorfor er Danske Bank engasjert i den internasjonale jentedagen?

I finanssektoren i Norge er det 28 prosent kvinnelige banksjefer og direktører.
Danske Bank ligger over gjennomsnittet for Norge i de landene vi er representerer med 35% kvinnelige ledere. Det er noe vi er stolte av, men ønsker likevel å fortsette og være med på å fremme likestilling og jenters rettigheter i forbindelse med FNs internasjonale jentedag 11. oktober. Ved å la ei jente overta lederstolen for en dag, ønsker Danske Bank å støtte jenters likeverd og være med på å styrke jenters tro på eget potensiale og muligheten til å påvirke etablerte kjønnsroller.
Send oss en kort cv og et motivasjonsbrev hvor du forteller oss hvorfor akkurat DU skal få ta over lederrollen i en av Norges største banker. Søknad sendes til aun@danskebank.no innen 1.oktober.