Stem på den du synes fortjener et Skulderklapp!

Takk til alle som har nominert, det synes vi DERE fortjener et Skulderklapp for! Vi har valgt ut 30 finalister, ti i hver kategori, som vi mener skiller seg ut, og som fortjener det lille ekstra, ekstra mye.

Finalistene kjemper om til sammen mer enn 500 000 kroner, og de trenger DIN stemme for å vinne – hvem vet, kanskje blir det din favoritt som vinner? Du kan stemme frem til fredag 26. april.

Vinneren i hver kategori mottar 60 000 kroner, mens andreplassen mottar 40 000 kroner. I tillegg får de resterende 24 finalistene 10 000 kroner hver. Lykke til!

Hvem synes du fortjener et skulderklapp?

Idrettskultur og breddeidrett

0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %

Om Kandidatene

 • Kand 1

  Rebecka Ulsaker – Skien Cheerleaders Infinity

  Skien Cheerleaders Infinity er en cheerleading-klubb fra Skien, stiftet 22. juni 2018. Klubben, som tilbyr trening for gutter og jenter i skolealder, ble startet av blant annet Rebecka Ulsaker. Ved oppstart håpet klubben på 20 utøvere og ett lag, men på seks måneder hadde gruppen vokst til over 90 utøvere.

 • Kand 2

  Kjentmann Stjørdal

  Kjentmann Stjørdal er opprettet for å fremme aktive, ekte og naturlige opplevelser, og går ut på at en kjentmann tar deg med ut på de beste og mest spennende turene i Stjørdalsregionen. Kjentmann, som baserer seg på bærekraftige friluftsaktiviteter, handler blant annet om kunnskap, identitet, bevaring og verdiskapning av den lokale naturen og kulturarven.

 • Kand 3

  Sverre Inge Lystrup Ness – Hommelvik Guts

  Sverre Inge Lystrup Ness er primus motor for fotballaget Hommelvik Guts – et fotballag ulikt alle andre fotballag. Her er absolutt ALLE er hjertelig velkommen – uavhengig av alder, fotballferdigheter og funksjonshemming. Dette har resultert i en flott arena for samhold. Fokuset er å ha det gøy og, ikke minst, føle mestring.

 • Kand 4

  Frei Fotballklubb

  Frei Fotballklubb jobber ut fra målet om «så mange som mulig, så lenge som mulig». Av 1 781 klubber i Norge, er de nominert til UEFA Grassroot Awards. Klubbens støtteapparat, trenere, barn, ungdom, foreldre og øvrige i klubben, legger igjen en enorm innsats – hver dag året rundt – for felleskap og tilhørighet.

 • Kand 5

  Ippon Judoklubb

  Til tross for at judo er en relativt liten idrett i Norge, har Ippon Judoklubb i Bærum siden oppstarten i 1970 klart å etablere en solid medlemsbase. 80 % av medlemmene er barn og unge under 14 år, og målsettingen er å skape et trivelig og inkluderende treningsmiljø, der klubben samtidig etterstreber å utvikle dyktighet innen sporten.

 • Kand 6

  Fredrikstad Roller Derby

  All aktivitet i klubben foregår på frivillig basis og organiseres av medlemmene selv. Roller Derby evner å rekruttere mennesker som vanligvis ikke deltar i organisert idrett, og er en svært inkluderende idrett. Fredrikstad Roller Derby har et tilbud til alle som ønsker å utvikle seg, enten det er som spiller, funksjonær, dommer eller frivillig.

 • Kand 7

  Fokus unghest

  Fokus unghest er et samarbeid mellom landslagene for de særnorske hesterasene Dølahest, Fjordhest og Nordlandshest/Lyngshest. De særnorske rasene har historie langt tilbake, men omstillingen til vårt moderne samfunn har vært vanskelig for dem. Disse rasene er i dag utrydningstruet, og Fokus unghest er et av tiltakene som gjøres for å bevare og utvikle dem.

 • Kand 8

  De frivillige på BUA Steinkjer

  BUA Steinkjer låner ut sports- og fritidsutstyr helt gratis. De frivillige på Bua viser stor kunnskap, tålmodighet og medmenneskelighet, og har gjort en innsats for å gjøre det «kult» for ungdom å låne utstyr. De frivillige er en del av CRUX-stiftelsen, og sto det første året for mer enn 9 000 utlån.

 • Kand 9

  Borre IF fotball

  Fotballgruppen Borre IF har funnet ut at det er mange barn som ikke har råd til fotballskole – og det ville de gjøre noe med. For tredje år på rad arrangerer de derfor gratis tredagers fotballskole for barn, i samarbeid med Falk. Tilbudet skal være lavterskel, og hvor gode fotballferdigheter du har, betyr lite.

 • Kand 10

  Sandefjord Frisbeeklubb

  Sandefjord Frisbeeklubb er i gang med å bygge en ny bane for diskgolf i Kodal i Sandefjord. Banen, som bygges 100 % på dugnad av klubbens medlemmer, vil egne seg for barn, unge og utøvere i alle aldre. Banen blir gratis å bruke, og vil være åpen for bruk hele året.

Hvem synes du fortjener et skulderklapp?

Veldedig formål

0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %

Om Kandidatene

 • Kand 1

  Project Nepal NTNU

  Project Nepal NTNU består av 10 studenter, som i samarbeid med Ingeniører Uten Grenser og Engineering World Health, skal bruke sommerferien 2019 på veldedig arbeid i Nepal. De skal blant annet jobbe med feilsøking og reparasjon av medisinsk utstyr. Første gang frivillige NTNU-studenter dro til Nepal var i 2016, og siden den gang har antallet økt for hvert år.

 • Kand 2

  Cicilie Sæther – En hjelpende hånd i Nord-Trøndelag

  Da Cicilie Sæther for noen år siden merket behovet for innsamling og utdeling av julegaver og småtterier til trengende før jul, opprettet hun Facebook-gruppen «En hjelpende hånd i Nord-Trøndelag». I Facebook-gruppen, som i dag teller mer enn 4 100 medlemmer, organiseres alt fra utdeling av klær og utstyr til hjelp til å få feiret bursdag.

 • Kand 3

  Ane Tveit – Ahead Moldova

  Ahead Moldova arbeider for at funksjonshemmede barn i Moldova skal få et fullverdig liv. Den norske organisasjon, stiftet i 2000, med 13 ansatte moldovske leger og terapeuter, jobber for å endre holdninger til funksjonshemmede. Dette gjør de gjennom informasjonsarbeid samt gjennom et klinisk tilbud for funksjonshemmede barn og deres familier.

 • Kand 4

  En Siste Sjanse

  Dyrevernorganisasjonen En Siste Sjanse hjelper dyr i Finnmark. Dette kan være dyr som blir dumpet av eierne sine, dyr som blir mishandlet hjemme eller dyr som ikke får godt nok stell. Organisasjonen tar inn katter og kattunger som har levd et hardt liv ute i kulda, og jobber for å skaffe dyrene nye hjem.

 • Kand 5

  Ellen Bakke – Hjelpende hender

  Hjelpende Hender er en frivillig hjelpeorganisasjon for hjemløse, rusmisbrukere, enslige, småbarnsfamilier, eldre og andre som trenger litt hjelp i hverdagen. Organisasjonen, som ble startet i 2012, hjelper flere hundre personer i måneden med blant annet mat, klær, sko, hygieneartikler og barneutstyr. Organisasjonen driver også to bruktbutikker samt bidrar med økonomisk støtte til konfirmasjoner og bursdager.

 • Kand 6

  FugleAdvokatene

  FugleAdvokatene jobber for å gjøre livene til Norges byfugler bedre gjennom opplysningsarbeid, holdningskampanjer og rehabilitering. Den frivillige organisasjonen ønsker seg et samfunn hvor mennesker respekterer fuglene vi deler byene våre med. Organisasjonen, som har ett team i Bergen og ett team i Oslo, består av ildsjeler som bruker mye av tiden sin på å hjelpe våre vingede venner.

 • Kand 7

  Nesodden Ressurskafe

  Nesodden Ressurskafe er en møteplass med fokus på gjenbruk og å dele på ressursene. Organisasjonen arrangerer, i tillegg til kafédrift, også gjenbruksmarked samt kjører ut gratis matkasser. Tanken er at alle har ressurser og kan bidra, blant annet med drift av kafeen. I tillegg til dette bistår kafeen de som trenger det med blant annet julekurvutdeling og «gratis loppemarked».

 • Kand 8

  Kaninhjelpen Sørlandet

  Organisasjonen Kaninhjelpen Sørlandet ble stiftet etter at to engasjerte kanineiere oppdaget at det var veldig lite informasjon om godt kaninhold på Sørlandet. I dag jobber den frivillige organisasjonen for å spre kunnskap om godt kaninhold og å hjelpe kaniner i nød.
  Veterinærkostnader er store, men nødvendige, og alle inntekter går direkte til kaninene.

 • Kand 9

  Mental Helse Ungdom Ytre Østfold

  Organisasjonen drives av frivillig ungdom, for ungdom mellom 13–30 år. Lokallaget består av unge menneske som selv har slitt eller fremdeles sliter psykisk, og som gir av seg selv for å samle andre unge i trygge omgivelser. MHUYØ arrangerer aktiviteter, treffsteder og foredrag for å sette lys på psykisk helse.

 • Kand 10

  Dyrebeskyttelsen Oslo og Omegn – Dyrenes Hus

  Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus har siden 1859 arbeidet for at dyr skal bli behandlet med respekt og omtanke, og er med dette Norges eldste dyrevernsorganisasjon, og kanskje også en av verdens eldste. I 2019 er det 160 år siden Dyrenes Hus startet sitt arbeid med å verne om dyrenes velferd.

Hvem synes du fortjener et skulderklapp?

Kultur og kunnskap

0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %

Om Kandidatene

 • Kand 1

  Ammehjelpen

  Ammehjelpen er en frivillig humanitær organisasjon, som helt siden 1968 har jobbet for at mødre skal få all den hjelp og støtte de trenger til å amme så lenge de selv ønsker. Organisasjonen hjelper og sprer kunnskap – helt gratis. Gjennom mor-til-mor-kontakt har organisasjonen gitt råd og støtte til ammende mødre i mer enn 50 år.

 • Kand 2

  FRAX.no – Foreningen for Fragilt X Syndrom

  Frax jobber for å gi barn med Fragilt X Syndrom et rikt og meningsfylt liv. Foreningen, som fungerer som en stor familie, hjelper, trøster og stiller opp for hverandre – i en hverdag preget av utfordringer knyttet til det å ha et barn med særlige behov. Foreningen jobber også for å øke kjennskap og kunnskap om Fragilt X-syndrom.

 • Kand 3

  Plastpiratene

  Plastpiratene er en ideell organisasjon, med fokus på miljøvern. Piratene arrangerer miljødugnader rundt om i hele landet, og jobber i tillegg med å starte såkalte miljøbåter. De jobber med tidligere rusavhengige og kriminelle, som ved å delta i arbeidet, får kjenne på mestringsfølelsen og fellesskapet ved å fjerne plast og søppel fra havet og langs strandområder.

 • Kand 4

  Robuste mennesker

  Organisasjonen Robuste mennesker ble startet for å bedre livskvaliteten til unge voksne som av en eller annen grunn føler på utenforskap. Organisasjonen tilbyr blant annet livsmestringskurs, sosial kompetansetrening og veiledning. Tidligere deltakere kan ikke få rost Robuste mennesker nok, og forteller at verktøyene de har fått med seg, har gjort det lettere å komme seg tilbake i jobb.

 • Kand 5

  Lunar

  Lunar står for likestilling, utvikling, nettverk, arbeid og respekt. Organisasjonen, som er lokalisert i Kristiansand, drives av engasjerte unge kvinner og menn, som jobber frivillig for å gi deltakerne/gruppene et godt fritidstilbud. Den gjennomgående grunntanken i alt av virksomhet er å styrke kommunikasjon, selvtillit, respekt, likestilling og samtidig utfordre fordommer.

 • Kand 6

  Margrete Bratberg – Nesodden Teaterfabrikk

  Med et ønske om å skape et levende teatermiljø på Nesodden, ble Nesodden Teaterfabrikk startet høsten 2014. Teaterfabrikken, med Margrete Bratberg i spissen, har opplevd en enorm vekst siden oppstarten. De har flere forestillinger i året og nå mer enn 170 elever. Teaterfabrikken har per i dag ikke egne lokaler, noe de ønsker seg.

 • Kand 7

  Svein Hoel og M/S Søgne

  Da driften av den gamle frakteskuta Søgne tok slutt rundt 2002, ble båten kjøpt av blant annet Svein Hoel, som har opprettet venneforening og kystlag i tilknytning til båten. Hver sommer kjører Søgne noen turer langs Sørlandskysten – til stor fornøyelse for nye og gamle medlemmer. Alt dette arbeidet og kjøring av båten gjøres selvfølgelig på dugnad.

 • Kand 8

  Maybritt Heggholmen

  Maybritt Heggholmen er engasjert i ungdomslaget Stølen, og er en pådriver for aktiviteter for små og store. Enten det er barneteater, juleball, juletrefest, basar, eller som fast mottakskomite for syklister i Skjærgardsrittet: Maybritt stiller alltid opp med sitt gode humør. Hun står på hele året for laget sitt, og har et pågangsmot av det sjeldne.

 • Kand 9

  Autismeforeningen – Foreldregruppe Follo

  Det å ha et barn med autisme krever ekstremt mye oppfølging fra de foresatte, noe som gjør at det kan bli lite tid og krefter til å følge opp normalfungerende barn i familien. Denne gruppen drives på frivillig basis av voksne og ungdommer, som selv har vokst opp med funksjonshemmede søsken.

 • Kand 10

  Happy Teater Oppdal

  «Vi er en gjeng som liker å synge, spille teater, reise på turer og gjøre mange ting sammen! Vi er happy-teater!». Slik presenterer Happy Teater Oppdal, en teatergruppe for psykisk handikappede, seg. Gruppen, som drives 100 % på frivillig basis, har nylig gjennomført oppsetningen «Here we go again!» på Oppdal kulturhus.

Om konkurransen

 • Hvem kan nomineres?

  Hvem kan nomineres?

  Alle kan nominere dem de mener er verdige vinnere av årets Skulderklapp. Man kan også nominere flere. Både enkeltpersoner og organisasjoner kan nomineres, men vinnerpengene må gå til et konkret prosjekt eller en organisasjon, hvor vinneren avgjør hvordan pengene skal brukes.

  Kandidatene må oppfylle følgende krav:

  • Kandidatene må kunne inngå i en av følgende tre kategorier: 
   • Kunnskap og kultur
   • Idrettskultur og breddeidrett
   • Veldedig formål
  • Prosjektet eller organisasjonen som vinner pengene går til kan ikke ha noe religiøst eller politisk formål.
  • Prosjektet eller organisasjonen som vinner pengene skal utbetales til må ha et organisasjonsnummer.
  • Kandidatene kan ikke være ansatt i Danske Bank konsernet
 • Hvordan kåres vinnerne?

  Hvordan kåres vinnerne?

  En sentral jury bestående av ansatte i Danske Bank vil på bakgrunn av søknadene velge ut ti kandidater i hver kategori. Disse går videre til å kjempe om henholdsvis 1. og 2. plass i sin kategori i en avstemning på denne siden. De to som har mottatt flest stemmer i sin kategori i det konkurransen avsluttes vil motta henholdsvis:

  • 1. plass: 60 000 kroner
  • 2. plass: 40 000 kroner
 • Utdeling av premien

  Utdeling av premien

  Premiepengene vil utbetales etter konkurransens slutt. Pengene utbetales til en organisasjon eller et prosjekt vinneren er tilknyttet. Vi kan kun overføre vinnerpremiene til enheter med organisasjonsnummer. Det er vinneren selv som bestemmer hvordan pengene skal anvendes i organisasjonen. 

  Juryen kan beslutte å fastsette spesielle betingelser for utbetaling av støtte til enkelte prosjekter. Juryen kan bestemme at pengene skal betales tilbake til Danske Bank dersom mottakeren ikke oppfølger betingelsene eller hvis pengene ikke brukes som avtalt.