Kom i gang med sparingen

Er det en stund til du skal bruke sparepengene dine? Da kan det lønne seg å investere i verdipapirer for å få en bedre avkastning enn ved sparing på konto.

For å komme i gang må du ha en aksjesparekonto eller en verdipapirkonto. Sistnevnte trengs dersom du vil investere i verdipapirer som ikke kan holdes på en aksjesparekonto, f.eks. aksjer notert på regulert marked utenfor EØS. Husk at det er en sammenheng mellom muligheten for høy avkastning og risiko for tap. Her kan du opprette aksjesparekonto.

Har du allerede Aksjesparekonto eller VPS-konto i Danske Bank, er det ikke vanskelig å komme i gang med din langsiktige sparing. 

For å investere hos oss må du først etablere deg som kunde.

Bli kundeFondsvelgeren: Digital rådgivning

Vår digitale rådgiver gir råd på hvilket av våre kombinasjonsfond som kan passe for deg og gir deg en personlig investeringsanbefaling.

Kom i gang med bare 500 kroner og opprett en månedlig spareavtale eller ved å sette inn engangsinnskudd.

Les mer og kom i gangSett opp spareavtale selv

Den enkleste måten å spare i fond på er å opprette en spareavtale, hvor du selv setter opp et fast trekk på lønningsdato.

Husk at du må ha en aksjesparekonto eller verdipapirkonto.

Se hvordan sette opp spareavtaleAksjehandel

Aksjehandel passer for deg som er interessert i muligheten for høy avkastning, men er klar over at det foreligger en risiko for å tape penger.

Husk at du må ha en verdipapirkonto eller askjesparekonto for å kunne investere.

Les mer om aksjer

Hvorfor velge investering?

Når du velger spareform er det viktig å tenke tidshorisont. Skal du spare over tid er det viktig å tenke over hvilken avkastning du kan få av dine sparepenger. I filmen under kan du se hvorfor det kan være fornuftig å vurdere alternativer til sparekonto når du har en lang tidshorisont.

8d933e7f-00090252-3db98293

Fortsatt usikker på hva du skal velge?

Hvordan du børe spare avhenger av flere ting, blant annet tidshorisont, risikovilje, hva du sparer til og hvor ofte du kan sette til side penger. Vet du ikke helt hvilken spareform du skal eller bør velge, kan du se hvilke løsninger og produkter vi tilbyr ved å trykke på knappen under. Vi hjelper deg også gjerne med å skreddersy den beste løsningen for deg og dine behov.

Les mer om sparing og investering

Lær mer om investering og hold deg oppdatert

Vil du ha mer innsikt i hva som rører seg innen børs og marked?

Gjennom makronytt får du hver uke et tilbakeblikk på de viktigste hendelsene som kan påvirke dine investeringer fra vår sjefsstrateg Christian Lie. Foretrekker du å lytte fremfor å lese kan du også koble deg på podcasten Bænkers, hvor han sammen med programleder Fredrik Ask Stensrud oppdaterer lytterne på verdens finansmarkeder.

Les makronytt

 


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.