Søknad om avdragsfrihet

Antall måneder
Dette finner du i nettbank/mobilbank. Har du flere lån? Noter dette i kommentarfeltet lengre ned
Jeg bekrefter at informasjonen som er oppgitt over er korrekt og at jeg er kjent med at Danske Bank kan innhente mine kredittopplysninger i forbindelse med oppfølging av denne henvendelsen. Jeg er inneforstått med at Danske Bank kan kontakte meg både på telefon og epost. Jeg er gjort kjent med at Danske Banks personvernerklæring finnes nederst på www.danskebank.no.