Tema: Du skal studere

Når studiestedet er det du kaller hjemme, begynner et nytt liv. Med Studielån og deltidsjobb – kanskje også et semester eller seks i utlandet. Vi viser deg hvordan du økonomisk kan få mest ut av studenttilværelsen, uten at det går på bekostning av alt det andre.

Andre har også lest