Jeg skal studere

Når studiestedet er det du kaller hjemme, begynner et nytt liv. Med studielån og deltidsjobb – kanskje også et semester eller seks i utlandet.

Her får du tips til hvordan du får mest ut av studenttilværelsen, uten at det går på bekostning av alt det andre.

Andre har også lest


Content is loading