Før fødselen

Å få barn er noe av det største du kan oppleve, men det fører også med seg en kostnad. Du trenger alt fra barnevogn til bleier, og dette påvirker budsjettet ditt. Her har vi samlet de seks områdene vi mener påvirker økonomien din mest når du venter barn. 

 • 1.  Foreldrepermisjon

  Når man venter barn, kommer det raskt spørsmål som «hvordan sikrer jeg inntekten min når barnet er født?». I Norge har vi et godt system for dette gjennom NAV.

  Du har rett på foreldrepenger dersom du har vært i arbeid og hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de siste 10 måneder før permisjonen starter. Foreldrepengegrunnlaget beregnes etter inntekten du har når du går ut i permisjon. 

  Ved adopsjon, om du er enslig mor eller far, om du ikke har rett til foreldrepenger eller lignende, er det andre forhold som gjelder. Vi anbefaler en titt på nav.no for full oversikt.
 • 2.  Hjemmet

  Når familien blir større, vokser kanskje også behovet for en ny bosituasjon? Plutselig har man behov man ikke hadde tidligere. Du har kanskje begynt å tenke på hvor langt det er til nærmeste barnehage, om dere har behov for et ekstra soverom eller om du kommer deg opp trappa med barnevogn?

  Enten du har behov for litt oppussing eller er på utkikk etter ny bolig, kan du raskt befinne deg i en helt ny økonomisk situasjon. Ta gjerne en titt på guiden vi har skrevet om å kjøpe ny bolig.

  Har dere behov for en gjennomgang av deres økonomiske situasjon, anbefaler vi et møte med rådgiveren deres for å finne de beste mulighetene, før en ny verdensborger kommer til.
  Boliglån

  Behov for mer plass?

  Enten du skal pusse opp eller er på utkikk etter ny bolig
  - vi er her for å hjelpe deg.

  Finn boliglånet som passer deg
 • 3.  Babyutstyr

  Dette er kanskje den posten du allerede har begynt å kikke på? Hvilken barnevogn skal du velge? Hvilket bilsete er best i test? Når kan du begynne å kjøpe babyklær?

  Denne posten vil variere på grunnlag av valgene som tas, for her er det store forskjeller. Noen velger å kjøpe brukt, mens andre ønsker noe nytt. Kostnaden påvirkes også av om det er første, andre, eller kanskje tredje barn, da man gjerne kan gjenbruke utstyr. 

  Så mye koster det

  Tall fra 2019, fremlagt av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), viser at barnet koster deg over 50 000 kr kr innen det fyller ett år.

  Budsjettposten deles i to: Grunnutrustning og Supplering.

  • I grunnutrustningen inngår utstyr som et barn trenger fra det er født, f.eks. seng, sengetøy, vogn, bærebag, tåteflasker
   osv. Her inngår også klær som er beregnet for de aller første månedene. (NB! Kostnadene er her beregnet pr. måned i 6 måneder før ventet fødsel.)
   De siste årene har kostnaden for dette vært estimert til å ligge på mellom 20 000-25 000 kr (til sammen første 6 mnd).
  • Supplering er utstyr du trenger i løpet av barnets første leveår, som for eksempel bilsete, spisestol og barnebestikk, og har de siste årene ligget på i underkant av 10 000 kroner. I tillegg må du ta hensyn til mat og drikke, klær og sko, personlig pleie, samt lek og fritid, som i 2019 var beregnet til å ligge på 18 120 årlig.
  Se SIFOs referansebudsjett her for de nyeste tallene
 • 4.  Sparing

  Mange velger å ha en egen konto som man sparer pengegaver, barnetrygden eller lignende på. Men det er viktig å finne en balanse mellom sparing og forbruk. F.eks. barnetrygd utbetales for å dekke de ekstra utgiftene man får med barn, og man skal ikke ha dårlig samvittighet om man velger å bruke pengene foran å spare dem.

  NAV utbetaler barnetrygd en gang i måneden, beløpet er for øyeblikket 970 kr. Dette beløpet har ikke blitt indeks- og kostnadsregulert siden 1996, noe som i praksis betyr at du i dag får mindre barnetrygd enn du gjorde før. 

  Kanskje ønsker du også å spare langsiktig for barnet? Noen velger å spare allerede fra fødselen til begivenheter som konfirmasjon, lappen eller studietid.

  Sparekonto

  Enten barnet mottar pengegaver som du ønsker å spare eller du ønsker å legge litt til side selv - behovet for en sparekonto til barnet melder seg fort.

  Bestill Sparekonto barn og unge

 • 5.  Barnehage

  Før barnet er født er det kanskje ikke denne posten du tenker mest på, men kostnaden med barnehage kommer raskt. De fleste norske barn starter i barnehage etter endt foreldrepermisjon, noe som betyr at barnet er ca. 1 år. 

  Stortinget satte i august 2019 maksprisen for en barnehageplass til 3040 kr per måned. I tillegg kan barnehagene kreve betaling for kost (matpenger). 

  Barnehagen er en arena hvor barnet skal videreutvikle seg. Etter et liv sammen med foreldrene kan dette for noen virke skummelt og overveldende. Men barnehagen er viktig for den sosiale utviklingen til barnet. Her lærer man å være sammen med andre mennesker og de lærer samspill med andre barn og voksne. 

  Om man ikke ønsker at barnet skal gå i barnehage finnes det flere alternativer. Man kan velge dagmamma, familiebarnehage, au-pair, være hjemme selv eller kanskje man har noen besteforeldre som kan passe barnet? 
  Fakta om barnehagen

  Visste du at?

  Maksprisen for en barnehageplass ble i august 2019 satt til å være på 3040 kr. I tillegg kan barnehagene kreve betaling for kost (matpenger). 

  Om du har flere barn i barnehage i samme kommune, skal du få søskenmoderasjon. Reduksjon for det andre barnet er minimum 30 %, og for det tredje barnet og oppover er det 50 % reduksjon. 

  Om du har lav inntekt, har du også rett på reduksjon.

  • Hvis maksprisen er høyere enn 6 % av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.
  • Gratis kjernetid; 20 timrs gratis oppholdstid i barnehage per uke.

  Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Andre har også lest


Content is loading