Norske boligkjøpere - vi kjøper før vi selger

For tredje år på rad har Eiendomsmeglerkjeden Krogsveen kartlagt den norske boligkjøpers forventninger til boligmarkedet. Undersøkelsen viser at nesten 6 av 10 planlegger å kjøpe før de selger sin nåværende bolig. 

Boligkjøperindeksen 2016 viser at norske boligkjøpere generelt ikke er redde for å sitte med to boliger, men at det er store regionale forskjeller. Blant boligkjøpere som eier bolig fra før sier 57 % – nesten 6 av 10 – at de planlegger å kjøpe før de selger. Bare 25 % vil selge før de kjøper ny bolig. 

Det er Oslo-regionen som er mest positive til å kjøpe før de selger, mens Rogaland er mest skeptiske til å sitte med to boliger. I Oljeregionen Stavanger, sier 45 % at de vil selge før de kjøper sin neste bolig. Til tross for dette har optimismen steget med nesten 10 prosentpoeng siden fjorårets undersøkelse.

De yngste og eldste er mest enige 

Undersøkelsen viser at det er betydelige aldersforskjeller for boligeiere som skal kjøpe ny bolig. Her svarer både de unge og de eldste at de er skeptiske til å kjøpe før de selger.  I aldergruppen over 60 er det kun 49 % som ønsker å ta risikoen med å eie to boliger. Blant de unge under 29 år som allerede eier bolig, svarer 52 % at de vil kjøpe først, mens 34 % ønsker å selge før de investerer i ny bolig.

Kilde: Boligkjøperindeksen 2016