Det er også grunnen til at Danica Pensjon nå ønsker å hjelpe de som på grunn av den ekstraordinære situasjonen har mistet inntektsgrunnlaget, og som en følge av dette har fått akutte likviditetsproblemer.

I all hovedsak dreier dette seg om enkeltpersonsforetak og selvstendig næringsdrivende, som ikke har lovpålagt innskuddspensjon. Nå gir vi disse kundene et tilbud om å fryse innbetalingen på pensjonssparingen sin – uten at det går ut over forsikringspakken. 

– Mange enkeltpersonsforetak og selvstendig næringsdrivende faller utenfor krisepakkene og går en vanskelig tid i møte akkurat nå. Med dette tiltaket vil vi forsøke å hjelpe kundene våre i en usikker situasjon. Selvstendig næringsdrivende og frilansere utgjør et viktig bidrag til den norske økonomien. Om vi med dette tiltaket kan bidra til å gjøre den krevende situasjonen litt lettere, så skulle det bare mangle. 

Steinar Nielsen
Administrerende direktør
Danica Pensjon

Hvordan fungerer det? 
Du som er selvstendig næringsdrivende kan sette pensjonsinnbetalingene i pause og kun betale forsikringspremien. Dette trer i kraft fra det tidspunktet du varsler oss om at du ønsker å benytte deg av dette. Som kunde er du likevel forsikret om noe skulle skje, selv om pensjonsinnbetalingene pauses. Ordningen gjelder ut året. 

Hvem kan benytte seg av dette?  
Dette tiltaket tilbys alle bedrifter som ikke omfattes av lov om obligatorisk tjenestepensjon §2, som selvstendig næringsdrivende i enkeltpersonsforetak, aksjeselskap med én ansatt med eierandel, personlig deltager i selskap med deltagerfastsetting og frilansere. 

Selvstendig næringsdrivende som har likviditetsproblemer og behov for et slikt tiltak, bør kontakte sin rådgiver, som står klar til å hjelpe og utdype ytterligere.