Danske Bank Norge har i dag besluttet å redusere boliglånsrenten og kuttet får effekt for eksisterende kunder fra 15.april 2020. 

- Vi står i en vanskelig og uoversiktlig situasjon i Norge og vi skal bidra med vårt, samtidig er markedet vi opererer i er svært krevende og dette gjør det nesten umulig å forutsi hvordan situasjonen blir framover, sier landsjef Trond F. Mellingsæter i Danske Bank. - Vi står i en vanskelig situasjon, og vi skal bidra med vårt.

Trond F. Mellingsæter

Landssjef Danske Bank Norge

Detaljene og konkrete priser blir utarbeidet over de nærmeste dagene og kommunisert direkte til bankens kunder. 

Kutter endringsgebyr og tilbyr avdragsfrihet

Samtidig kutter banken sitt såkalte endringsgebyr for eksempel ved inngåelse av avdragsfrihet på boliglån og åpner for utstrakt bruk av dette til arbeidstakere som nå blir permittert som følge av Korona-konsekvensene. 

- Vi har gjennom helgen sette en markant økning i antall søknader om avdragsfrihet og vi bemanner nå kraftig opp i de avdelingene som håndterer disse søknadene, forklarer Mellingsæter.

- Vi vil gi inntil seks måneders avdragsfrihet til alle de som trenger det som følge av den situasjonen vi nå er i med mindre vi ser at det er andre løsninger som er bedre for den aktuelle kunden. Samtidig kutter vi gebyrene som normalt ligger på denne typen endringer, sier Mellingsæter.