Dagen er et samarbeid med Plan International og skjer i anledning FNs internasjonale jentedag 11. oktober. Denne gangen kom «Girls Takeover» naturlig nok i en digital utgave.

Dina tok ikke bare over Trond sin digitale sjefsstol, men eide også bankens Instagram-konto der hun delte sine inntrykk på Stories i møte med mange kolleger i banken gjennom dagen.

 - I arbeidslivet er en smart mann sett på som en ‘sjef’, mens en kvinne derimot, blir sett på som ‘sjefete’.


Dina Matheussen (16)

Få slutt på kjønnsstereotyper

- Likestilling og jenters rettigheter er veldig viktig for meg, fordi det bidrar positivt til å utvikle vårt samfunn, både i Norge og verden, sier Dina, og fortsetter:

- Jeg er med i Plans ungdomsgruppe URO, hvor vi jobber for FNs bærekraftsmål. Akkurat nå har vi en høstkampanje som heter “Formet av Ord”. Det handler om hvordan språket vårt påvirker vårt selvbilde og hvordan vi vurderer oss selv og hverandre. Som resultat skaper vi kjønnsbasert språk og stereotyper mellom kjønnene. I arbeidslivet er en smart mann sett på som en ‘sjef’, mens en kvinne derimot, blir sett på som ‘sjefete’. Gjennom Girls Takeover håper jeg at jeg kan motbevise dette og vise at jenter også kan være smarte, selvstendige - og ikke minst, være en sjef, sier 16-åringen.

Faksimile fra @DanskeBankNO Instagram Story

Dina fulgte Trond Mellingsæter i rollen som Country Manager og besøkte blant annet Corporate Finance og kundemiljøet der, i tillegg til at hun fikk en gjennomgang av bankens ferske interne spørreundersøkelse om likestilling, mangfold og inkludering.
 

Dina Matheussen og HR-sjef i Danske Bank Norge, Hege Lunder.

Gyllen mulighet

 - Vi ønsker å være en inkluderende arbeidsplass med like muligheter for alle. Derfor støtter vi også i år opp om FNs bærekraftsmål #5 om likestilling. Det å la ei engasjert jente ta over lederstolen for en dag er en gyllen mulighet til å gi henne en smakebit på arbeidslivet i en bank og å se potensialet for å ta på seg en lederrolle, sier Jorun Framnes som leder arbeidet for å øke likestilling og mangfold i banken.

Hun legger til at «Girls Takeover» for bankens del også er en fantastisk mulighet til å også få friske øyne på hvordan vi jobber, hva vi allerede gjør bra og kan forbedre med tanke på å være en inkluderende og attraktiv arbeidsplass.