girl's take over


11. oktober er verdens jentedag. Plan International bruker dagen til å sette jenters muligheter på agendaen og arrangerer hvert år Girls Takeover. Da overtar jenter over hele verden lederstillinger i rundt 60 land.

I Norge i 2018 deltok rundt 20 bedrifter og offentlige ledere. Målet er å sette søkelyset på jenters rettigheter og likestilling ved å la dem slippe til og overta viktige lederjobber.

Vi gjentar fjorårets initiativ og oppfordrer alle interesserte jenter fra 18 år og oppover til å søke! Er du i tillegg positiv, ambisiøs og samfunnsengasjert? Ja, da er dette midt i blinken for deg!

Engasjementet vil skje ved vårt kontor i Oslo. Eventuelle kostnader tilknyttet reise dekkes av Danske Bank. Engasjementet er ubetalt.

Søk her

Hvorfor er Danske Bank engasjert i den internasjonale jentedagen?
Vi skal fortsette å fremme likestilling og jenters rettigheter. FNs internasjonale jentedag 11. oktober er viktig for å markere vårt initiativ og for å skape bevissthet rundt likestilling i næringslivet. Ved å la ei jente overta lederstolen for en dag, ønsker Danske Bank å sette fokus på etablerte kjønnsroller og fremme likestilling.