Lars Erik Moen forvalter fondene Danske Invest Norge og Danske Invest Norge Vekst. Sistnevnte har levert best av alle norske fond de siste ti årene. Nå forteller Moen om sine favorittaksjer på Oslo Børs til Dagens Næringsliv.
 
- Dette er aksjer folk anser for å være «gråstein» som jeg mener det er god verdi i, sier Moen, som er leder for norske aksjer i Danske Bank.

Her er Lars Erik Moens «gråsteinsportefølje:»

Gråsteinsporteføljen

  • Orkla: Defensiv aksje som har levert meget sterkt under kriseåret. Likevel kun P/E på 17, noe som impliserer over fem prosent avkastning.
  • DNB: P/E på 13 på inneværende år, inkludert tapsavsetninger på grunn av covid-19. Fremover venter Moen ytterligere vekst og lavere tap. Fremstår solid og billig.
  • Kongsberggruppen: Verdensledende innenfor sine nisjer. Priset til P/E 18, men en verdensener med solid vekst.
  • Kitron: Produserer kretskort. Traust teknologibedrift som årlig vokser 10 prosent, uten å være priset som et vekstselskap. P/E 15.
  • Telenor: Stabil forutsigbar kontantstrøm. Telekom i Norge, Norden og fremvoksende økonomier. P/E 13 og med direkteavkastning på over seks prosent.
  • Cadeler: Kanskje ikke en klassisk gråstein, siden de har noe svake resultater i dag. Samtidig; har lang erfaring med å løfte offshore vindmøller på mastene. Sammenlignet med de fleste «fornybare» selskaper så er de rimeligere priset, slik Moen ser det.

P/E: Price/Earnings – aksjepris i forhold til selskapets inntjening. Om et selskap har P/E på 13, betyr det at aksjeprisen tilsier 13 ganger årsresultatet til selskapet.

Usikkert aksjemarked

- Selskapene har generelt bra verdi, og en trenger ikke å være så opptatt av å treffe med investeringstidspunktet, eller inngangsprisen, sier Moen til Dagens Næringsliv.

I et usikkert aksjemarked hvor den amerikanske «tiåringen» er på vei opp, er disse solide verdiselskapene i utgangspunktet «trygge» valg da de tjener penger nå, og ikke er priset på fremtidig potensiell inntjening som mange fornybare- og tech-selskaper er for tiden. 

Moen påpeker at det fortsatt er usikkerhet rundt vaksineutrullingen, og derfor vil typiske «gråstein»-selskaper ha større trygghet nå.

- Vi ser at vi klarer å regne hjem disse selskapene over tid, sier Lars Erik Moen.