MiFID II:
Bedre innsikt i investeringene dine

I dagens marked - med lav rente og med stadig lengre forventet levealder - kan det å investere være en god måte å spare til personlige drømmer eller nye forretningsmuligheter.

Å investere er alltid forbundet med en viss risiko. Derfor er det viktig at du har god innsikt i dine investeringer. Kun på den måten får du grunnlag for å ta best mulig økonomiske beslutninger for deg.  

I 2018 innføres MiFID II - en rekke nye EU-reguleringer som øke beskyttelsen for investorer, og sikre et mer gjennomsiktig investeringsmarkedet. I tråd med den nye lovgivningen vil vi i Danske Bank innføre flere tiltak som vil gjøre det lettere for deg som investor å få oversikt over investeringene dine.

 

 

De viktigste forbedringene for deg i 2018

 

41A8B9FCB958EDDF

 

3 tiltak for bedre innsikt

Skal jeg gjøre noe?

MiFID II regelverket innebærer at du trenger å legitimere deg nærmere, innen du kan handle enkelte type verdipapirer og finansielle instrumenter.

Fakta om MiFID II

MiFID II dekker et bredt spekter av nye regler på investeringsområdet og er gyldige i hele EU. Det er det mest omfattende EU-regelverk for finanssektoren noensinne.

Formålet med reglene er å gi bedre beskyttelse for investorer og sikre et mer gjennomsiktig investeringmarkedet. Reglene bør også sørge for et stabilt indre marked for investeringer og konkurranse til fordel for kundene.

MiFID er forkortelsen for "Markets in Financial Instruments Directive". Den første pakken med nye regler ble innført i 2007, og nå kommer utvidet pakke, kjent som MiFID II.

MiFID II innebærer en rekke endringer for deg som investor. Endringene gjelder fra 3.1.2018 for alle banker i hele EU.

På denne nettsiden vil du få vite mer om endringene etter hvert som de trer i kraft.

Les mer om MiFID II

Avtalevilkår og informasjon om finansielle instrumenter