Justeringen effektueres fra og med 22. april for eksisterende kunder. Dermed har Danske Bank kuttet renta med inntil 0,85 prosentpoeng på en uke.

- Vi har lovet våre kunder at vi skal være en garantist for sunn konkurranse i det norske bankmarkedet, og i takt med Norges Banks nedjustering forleden justerer vi dermed rentene på våre boliglån ned med inntil 0,5 prosentpoeng. Vi effektuerer i tillegg justeringen på et tidligere tidspunkt enn mange av de større bankene, sier landssjef Trond Mellingsæter i Danske Bank. - Vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon

Trond Mellingsæter

Landssjef Danske Bank Norge

Han forstår at man i disse dager stiller spørsmål ved hvorfor bankene ikke kan justere renten med nøyaktig like mye som Norges Bank gjør. 

- I den ekstraordinære situasjonen vi nå befinner oss i, med stor usikkerhet i finansmarkedene, fører ikke kutt i styringsrenten til Norges Bank automatisk til at prisen som bankene betaler for å hente inn penger til utlån har falt tilsvarende. Pengemarkedsrenten ligger på et mye høyere nivå enn styringsrenten, som gjør at vi ikke kan senke rentene like mye og til samme tid, sier Mellingsæter. 

Det er selvsagt forståelig at mange kobler Norges Banks styringsrente direkte med boliglånsrenta til bankene, for de siste årene har forskjellen her vært svært stabil og endringene skjedd i takt. Det vi derimot nå ser er at forskjellen øker kraftig som følge av Korona-situasjonen og det er i hovedsak to ting som påvirkes.

For det første gjør manglende likviditet i det norske markedet at den såkalte pengemarkedsrenta ikke faller like mye som styringsrenta. For det andre gjør stresset i kreditt- og valutamarkedene at norske boliglånsobligasjoner har skutt i været de siste dagene. Til sammen gjør dette det svært vanskelig for bankene å vite hva prisen de må betale blir framover.

Mer om sammenhengen mellom boliglånsrente og styringsrente kan du lese her: