Vi i Danske Bank gjør flere konkrete tiltak i forbindelse med spredningen av koronaviruset i Norge. Vi har stengt ned lokalkontorene våre for fysiske møter, og vi har flyttet en rekke funksjoner, blant annet betalingsformidling og markets, for å sørge for at vi til enhver tid er tilgjengelige.

Som Norges tredje største bank og en betydelig aktør i finansbransjen har vi et stort samfunnsansvar, og derfor ser vi det som selvsagt å bidra til den nasjonale dugnaden som myndighetene har invitert til. 

- Vi ønsker å være gode rådgivere, og at kundene våre og norsk næringsliv kommer seg gjennom denne vanskelige situasjonen.

Trond Mellingsæter

Country Manager Danske Bank Norge

Vi skal holde hjulene igang

Vi gjør dette for å ta vare på ansattes liv og helse, men også for at vi kan betjene kundene og deres behov fremover. Ved å ha en distribuert rådgivning fra hjemmekontor kan vi sørge for en fortsatt god behandling av kredittsaker og vi skal være i stand til å drive god rådgivning nå som spesialistmiljøene våre er blitt flyttet. Vi skal sørge for at vi alltid har så god kapasitet som mulig, både på chat, e-post og telefon, slik at vi kan behandle forespørsler som kommer, på en god og hurtig måte.

Bedriftsrådgiverne våre får nå mange spørsmål om behov for likviditet fremover. Vi vet det er  noen selskap spesielt i enkelte næringer som kommer til å få problemer med likviditeten sin, og til de som trenger vår hjelp, vil jeg si følgende: Vi har en solid og god likviditetssituasjon, og  vi ønsker å hjelpe dere gjennom en tøff og vanskelig tid. Vi er en stor nordisk bank som er godt kapitalisert, og vi ønsker å være aktive og ha en tett dialog med kundene våre.

Vi ønsker å være tidlig ute med å finne gode løsninger med kunder som får utfordringer nå. Samtidig er det viktig at vi sammen finner balanserte løsninger, slik at vi både kunde og bank er sikre på at disse er gode også på lang sikt.

Innskudd er trygge

Vi vet at jo tidligere vi starter dialogen med kundene våre, dess lettere er det å lage så gode løsninger som mulig. Vi ønsker å være gode rådgivere, og bidra til at kundene våre og norsk næringsliv kommer seg gjennom denne vanskelige situasjonen.

Det er viktig for oss å påpeke at alle innskudd er trygge hos Danske Bank. Vi er i en god likviditets- og kapitalsituasjon, så alle innskudd er trygge hos oss.
Dette er en situasjon som er vanskelig å takle for oss som samfunn. Derfor har vi alle et samfunnsansvar, både som privatpersoner og på jobb, for å gjøre det vi kan for å komme ut av denne situasjonen på en god måte.

Mvh.
Trond Mellingsæter,

Country Manager